Mehiläinen kehittää sosiaalipalveluita asiakasryhmäkohtaisesti – asumisyksiköistä tutut nimet otetaan valtakunnalliseen käyttöön

Mehiläisen sosiaalipalveluiden organisaatiorakenne uudistettiin loppuvuodesta 2020. Tuolloin siirryttiin palvelulinjakohtaiseen organisaatioon, jossa ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten ja lastensuojelun palvelulinjat keskittyivät kukin oman asiakassegmentin palvelemiseen.

Tämän muutoksen luonnollisena jatkumona uudistetaan nyt myös palvelulinjojen käytössä olevat nimet ja visuaaliset ilmeet. Uudistuksen myötä asumisyksiköistä tuttu nimi otetaan valtakunnalliseen käyttöön, ja Mehiläisen mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa asutaan jatkossa Ykköskodeissa.  

Samassa yhteydessä Hoiva Mehiläisen brändistä ja brändi-ilmeen käytöstä luovutaan. 

Nimen muutos ei vaikuta asukkaiden arkeen, asumiseen yksiköissä tai henkilöstöön. Sosiaalipalveluihin kuuluvat yhtiöt jatkavat palveluiden tuottamista samoilla y-tunnuksilla osana Mehiläinen-konsernia, joten muutoksella ei ole vaikutusta myöskään sopimuksiin.   

Kokonaisvaltaista arvostusta ja hyvää kohtaamista  

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ykköskodit-brändillä halutaan viestittää asiakkaan kokonaisvaltaista arvostusta ja hyvää kohtaamista, kunkin itsensä näköisen elämän tukemista.  

Uudistuksen taustalla on halu panostaa aiempaa vahvemmin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien erityispiirteiden ja tarpeiden huomioimiseen. Samalla asukkaat ja heidän läheisensä ovat entistä kiinteämmin toimintamme kehittämisessä mukana. Uudistuksen ansiosta pystymme entistä paremmin toteuttamaan toimintamme omavalvontaa, laadun varmistusta, laatumittareiden kehitystä ja sidosryhmäyhteistyötä. Lisäksi panostamme henkilöstömme ja esimiestemme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.  

Kerromme mielellämme lisää uudistuksesta ja toiminnastamme.