Kuntoutuminen

Mihin uskomme

• Uskomme että asukkaillamme on mahdollisuus kuntoutumiseen ja hyvään elämään

• Uskomme osallisuuteen ja yksilöllisyyteen yhteisön jäsenenä

• Uskomme mielekkään ja toiminallisen arjen merkitykseen kuntoutumisen tukena

• Haluamme tarjota kuntoutumista tukevia ympäristöjä, joissa kuntoutuja voi kokea elämänsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi

Kuntoutuspolku 

Kuntoutuspolku muodostuu portaista kohti kevyempää palvelua ja itsenäistä asumista. Palvelumuoto määrittyy aina asiakkaan tarpeen mukaan.

• Olemme rakentaneet palveluyksiköidemme välille ja sisälle kuntoutuspolkuja vahvemmin tuetusta palvelusta kevyempään palveluun. Vastaavasti asukkaan tuen tarpeen lisääntyessä lyhyt- tai pitkäaikaisesti voimme nopeasti reagoida kuntoutujan muuttuneeseen tilanteeseen.

• Kuntoutuspolkuja on rakennettu myös palveluyksiköiden sisälle siten, että asiakkaan ei tarvitse muuttaa siirtyessään kevyempään palveluun

• Asiakas voi aloittaa mistä tahansa palvelumuodosta. Palvelumuoto määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan

• Tavoitteena on asukkaan kuntoutuminen aina itsenäiseen asumiseen saakka