Kuntoutujan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Kuntoutumisen alussa toteutetaan arviointijakso, jonka pohjalta laaditaan kuntoutujan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman toteutumista ja tavoitteita arvioidaan jatkuvasti.

Arviointijakso 1-3 kk

  • Tutustuminen ja arviointijakson suunnittelu
  • Arviointivaihe
  • Arvioinnin yhteenveto ja jatkosuositukset palveluille 

Kuntoutussuunnitelma

  • Asukkaan tilanne (haasteet, voimavarat ja hallinnassa olevat taidot)
  • Kuntoutujan omat odotukset ja tavoitteet, muutostarpeet ja toiveet
  • Kuntoutujan oma pitkän tähtäimen tavoite ja tavoite palvelulle
  • Tavoitteet kuntoutussuunnitelmavälille, tavoitetaso, keinot ja tuen tarve tavoitteeseen pääsemiseksi
  • Arviointi  ja seuranta