Kuntoutusmenetelmät

Hyödynnämme työssämme todennettuja ja tutkimustietoon pohjautuvia kuntoutuksen menetelmiä

Sosiaalisen kognition ryhmäkuntoutus:

 • Sosiaalista kognitiota kehittävä ryhmäterapia sopii henkilöille, jotka kärsivät psykoosisairaudesta ja joilla on ollut sairautensa johdosta vaikeuksia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
 • Ryhmien tavoitteena on sosiaalista kognitiota parantamalla vaikuttaa myönteisesti osallistujien sosiaalisen selviytymiseen arjessa.
 • Systemaattinen, kerran viikossa toteutettava, 20-24 ryhmäkerran valmentava kokonaisuus.
 • Ryhmiä pidetty n. 50 eri puolilla Suomea.
 • Menetelminä psykoedukaatio ja ohjaava ongelmanratkaisu.
 • Vertaistuki ryhmässä merkittävä vaikuttavuustekijä.

Yksilöllinen tietokoneavusteinen kuntoutus:

•Cogmed työmuistiharjoittelu

 • Työmuistin kuntoutusmenetelmä, jonka on osoitettu vaikuttavan niin oppimis- kuin keskittymiskykyyn.
 • Työmuistitreenin vaikuttavuus perustuu sen intensiivisyyteen: menetelmää tulisi käyttää 25 kertaa (30-45 minuuttia päivässä) tiiviisti, noin viiden viikon ajan.

Cami- havaintotaidot ohjelma

 • Hahmotustaitojen kartoittamiseen, kasvattamiseen ja kuntouttamiseen kaikenikäisille ja –tasoisille, sopii myös kognitiivisesti haasteellisille.
 • Laaja valikoima harjoituksia monilta eri osa-alueilta (myös esim. muisti, tarkkaavaisuus).
 • Auttaa ja tukee huomion kohdentamisessa ja havainnoinnissa.
 • Porrastettavissa yksilöllisten tarpeiden mukaan.