Provesta Valkama

Asuminen meillä

Valkama on uusi asumisyksikkö Kuopiossa. Valkama on avattu kesällä 2017.

Annamme Valkamassa asumista tukevia palveluita. Palvelut on tarkoitettu heille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämän hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Tuen tarve tulee päihde- tai mielenterveyden ongelmista tai psykososiaalisista syistä.

Tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaalle oma koti, johon asiakas saa tarvitsemansa tuen. Tuki suunnitellaan ja järjestetään yksilöllisesti asiakasta kuunnellen. Pyrimme ennaltaehkäisemään ja välttämään asumisen vaikeuksia tukemalla asiakkaita hoitamaan asioitaan ohjaajan tuella ja jatkossa itsenäisesti. Tuen tarvetta ja sen sisältöä arvioidaan ja muokataan jokaisen asiakkaan kuntoutumisen polun pohjalta. Tässä tukena ovat kuntoutussuunnitelmat ja väliarviot.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen voi sisältää yksilölliset tuen tarpeet huomioiden seuraavia asioita:

  • kuntoutuksen ja hoidon suunnittelu ja toteutus
  • lääkehoidon seuranta
  • toiminnallisuutta ja aktiviteetteja
  • vuorokausirytmiä ja lepoa
  • ”Valkamasta eteenpäin” -neuvonta ja ohjaus
  • vaatehuollon seuranta
  • siivouksen ohjaus ja seuranta
  • saattamis- ja asiointipalvelu
  • muut erikseen sovittavat tukimuodot

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!