Ykköskoti Artukainen

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Asuminen meillä

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista ja määräaikaista asumispalvelua. Asukkaamme ovat yleensä vaikeasti toimintarajoitteisia ja tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa. Tehostettu palveluasuminen saattaa sopia myös asukkaille, joilla on pitkä historia erilaisista mielenterveys – ja/tai päihdepalveluista. Palveluasuminen on yleisesti tarkoituksenmukaista asukkaille, joiden asunnottomuus ja/tai mielenterveys- ja/tai päihdeongelmat vaikeuttavat elämää merkittävästi. Asukkaan sanoin :”Täällä on hyvä olla. Asiat toimivat. Täällä pysyy raittiina”.

Toiminta

Odotamme asukkailtamme päihteettömyyttä, ja toivomme heiltä sitä kautta motivaatiota saavuttaa vähitellen päihteiden käytön hallintaa. Toimintamme päämääränä on asukkaan elämänhallinnan ja arjen taitojen kehittyminen tasolle, jolla kevyempi asumismuoto, esimerkiksi tuettu asuminen olisi asukkaalle tarkoituksenmukaista. Tämä saavutetaan jokaisen asukkaan kanssa yksilöllisesti luodun kuntoutussuunnitelman avulla, jossa määritellään asukkaan tavoitteet ja niiden saavuttamiseen vaadittavat edellytykset. Työvälineinä elämän hallinnan parantumiseen käytetään omaohjaajan sekä yhteisön hallittua tukea, tukiverkostojen rakentamista sekä mielekästä työ- ja harrastetoimintaa. Yhteisössä opetellaan osallistumaan, vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta omasta itsestään ja ympäristöstään.

Artukaisessa kuntouttava toiminta nivoutuu osaksi arkea. Keskeistä on asukkaan voimavarojen esiin tuominen ja toiminnallisuuteen kannustaminen. Asukkaamme osallistuvat oman toimintakykynsä puitteissa erilaisiin arjen askareisiin, kuten ruoan hakuun ja aterioiden kattamiseen, pyykinpesuun, postin hakuun ja yhteisten tilojen siistimiseen. Palvelukodissamme järjestetään myös monipuolista viriketoimintaa.

Kodit ja yhteistilat

Jokaisessa huoneessa on wc- ja suihkutilat. Asukas voi halutessaan kalustaa huoneensa yksilöllisesti omilla huonekaluillaan. Peruskalusteet saa tarvittaessa Artukaisesta. Kodissamme on asukkaan käytössä yhteisiä oleskelutiloja, toiminnallisia tiloja.

Kodin ympäristö

Ykköskoti Artukainen sijaitsee Artukaisissa aivan Turun Messu- ja Kongressikeskuksen ja Gatorade Center (Turkuhalli) naapurissa.

Henkilöstö

Koko henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan. Henkilökunnalla on vahvaa sairaanhoidollista ja neuropsykiatrista osaamista, mielenterveys- ja päihdetyön osaamista sekä kokemusta persoonallisuuden pulmista kärsivien ja haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaamisesta. Henkilökunnalla on Avekki-koulutus. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Artukaiseen voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.