Ykköskoti Koppelo

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ykköskoti Koppelo tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille pienessä ja turvallisessa asuinyksikössä. Kotimme soveltuu kaiken ikäiselle aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tavoitteellista, pitkäjänteistä ja pitkäkestoista kuntoutusta parantaakseen ja ylläpitääkseen omaa toimintakykyään.

Asuminen meillä

Ykköskoti Koppelon toiminta rakentuu asukaslähtöisyydelle ja yksilöllisyydelle. Palvelumme lähtee asukkaan omista odotuksista ja tarpeista ja tavoitteemme on luoda ja turvata edellytykset mahdollisimman hyvään elämään ja arkeen jokaiselle asukkaallemme. Asukkaidemme kuntoutuksen tavoitteena on paras mahdollinen saavutettavissa oleva itsenäisyyden, omatoimisuuden ja koetun elämänlaadun taso.

Toiminta

Henkilökuntamme on mukana yhteisökuntoutuksen koulutuksessa, joka on aloitettu vuonna 2014. Yhteisökuntoutuksen periaatteet ovat tulleet osaksi kotimme päivittäistä toimintaa. Asukkaat ottavat omien kykyjensä ja valmiuksiensa mukaan vastuuta omasta arjestaan, heitä tuetaan itsenäiseen päätöksentekoon ja omatoimisuuteen ja osallistuvat yhteisön yhteiseen päätöksentekoon.

Ykköskoti Koppelon viikko-ohjelmassa ovat arkiaamuisin yhteiset aamukokoukset, jossa käsitellään päivän tapahtumat ja sovitaan yhteisesti päivän tehtävät ja vastuut. Yhteisökokous pidetään kerran viikossa ja kokouksessa päätetään yhdessä asioista, jotka koskevat sekä asukkaita että henkilöstöä.

Me tarjoamme monipuolista asukkaiden toimintakykyä ja elämänlaatua edistävää tekemistä ja toimintaa. Teemme retkiä, käymme elokuvissa ja vierailulla toisissa yksiköissä, sekä järjestämme erilaisia musiikkitapahtumia omassa yksikössä. Toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtee kuntoutujien toiveista, odotuksista ja mielenkiinnoista.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Koppelo sijaitsee luonnon kauniilla omakotialueella noin 3,5 kilometrin päässä Kuhmon keskustasta. Talossamme on tarjolla koti 14 asukkaalle. Ykköskoti Koppelo on kodikas ja viihtyisä paikka kuntoutumiselle. Asukas voi sisustaa huoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan oman mieltymyksensä mukaan. Asukkaillamme on käytössään yhteisiä oleskelutiloja, yhteinen ruokailutila, yhteinen minikeittiö ja sauna.

Me valmistamme ruoan itse, yhdessä asukkaiden kanssa. Yksikössä on käytössä 7 viikon kiertävä ruokalista, jonka suunniteluun asukkaat voivat osallistua. Toteutamme ajoin asukkaiden lempiruokaviikkoja. Asukkaat osallistuvat mielellään myös leivontatapahtumiin.

Kodin ympäristö

Kodin pihapiiri on rauhallinen, ja puitteet ulkoiluun ovat hyvät.  Yksikön välittömässä läheisyydessä on hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja marjametsää.  Kodin piha-alueelle on oma kasvimaa.

Henkilöstö

Henkilöstömme osallistuu Mehiläisen yhteisökuntoutuksen koulutusohjelmaan. Suurimmalla osalla henkilöstöstä on mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus. Yksikössä on valmiudet ohjata skitsofreniaa sairastavien ihmisten sosiaalista kognitiota kehittävää ryhmätoimintaa. Henkilökunta on myös aggressio- ja konfliktitilateiden ehkäisyyn hallintaan valmentava avekki-koulutus. Henkilökunnan osaamista päivitämme säännöllisellä täydennyskoulutuksella. Koulutuksia on mahdollisuus järjestää henkilöstön erityisosaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Koppeloon voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.