Ykköskoti Naava

5ac48b5ba0c26664694337
5ac48b6556db8904600132
5ac48ccb1dac3396880068
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Palvelumme on suunnattu mielenterveyskuntoutujille. Hoidollinen ja kuntouttava yhteisömme tarjoaa asumis- ja päiväkäyntipalveluja ihmisille, jotka tarvitsevat apua, tukea ja ohjausta jokapäiväisessä elämässään. Ykköskoti Naavan yksiköitä ovat palvelukeskus, ryhmäkodit sekä tukiasunnot.

Toiminta

Toimintamme on suunniteltua ja arvoihin perustuvaa. Asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointi sekä turvallisuus ovat keskeisiä. Elämä kodikkaissa tiloissamme on aktiivista ja toiminnallista. Toiminnassamme korostuvat yksilöllisyys, omatoimisuus ja yhteisöllisyys. Moniammatillisella henkilökunnallamme on kuntouttava työote. Asukkaiden asuminen ja kuntoutus toteutetaan asiakaslähtöisesti yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan perustuen. Kuntoutuksessa ja huolenpidossa huomioidaan niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin hyvinvointi.

Asukkaalle nimetään omaohjaaja hänen saapuessaan palvelukotiimme asukkaaksi. Asukasta tuetaan sosiaalisissa suhteissa sekä yhteydenpidossa läheisverkostoihin. Asukasta ohjataan ja tuetaan tarvitsemiensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisessa. Huolehdimme asukkaalle kuuluvien etuisuuksien hakemisesta ja toteutumisesta yhteistyössä asukkaan kanssa.

Kodit ja yhteistilat

Palvelukoti on kodikas yhteisö, joka tarjoaa turvallisen ja toiminnallisen kodin asukkailleen. Palvelukodissa on mahdollista aktiivisesti osallistua oman elämän hallintaan sekä kehittää ja yllä­pitää siinä tarvittavia taitoja. Kuntoutumisen tavoitteet ovat yksilölliset. Osalle asukkaista palvelukoti on välivaihe itsenäisempään asumiseen ja toisille palvelukoti voi olla kotina koko elämän ajan. Korostamme toiminnassamme yksilöllisyyttä, omatoimisuutta, suunnitelmallisuutta, yhteisöllisyyttä ja turvalli­suutta.

Ryhmäkodeissa asuminen on omatoimisempaa. Asukkaat tekevät mm. aterioita yhdessä muiden asukkaiden ja ohjaajien kanssa. Ryhmäkoteja on kolme.

Tukiasunnot sijaitsevat palvelukodin läheisyydessä. Tukiasunnoissa on mahdollisuus harjoitella itsenäistä asumista. Tukiasuntoja on yhdeksän.

Kodin ympäristö

Ykköskoti Naava sijaitsee rauhallisessa ympäristössä kuitenkin lähellä kaikkia keskeisiä palveluita.

Henkilöstö

Palvelukodin henkilökunta huolehtii asukkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, terveydentilan ja toimintakyvyn päivittäisestä seurannasta sekä kuntoutussuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisesta. Työ palvelukodissa on tiimityöskentelyä palvelukodin muiden työntekijöiden kanssa, jossa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.

Ohjaajan työ on monipuolista palvelukodin arkeen liittyvää toimintaa. Työ sisältää esimerkiksi asukkaan terveydentilaan ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon, kodinhoitoon ja ruokahuoltoon liittyviä tehtäviä sekä harrastus- ja virkistystoiminnan järjestämistä. Henkilökunta on merkittävä osa asukkaan jokapäiväistä elämää ja asiakassuhde perustuu luottamukseen. Asukastyön ohjaaja voi olla koulutukseltaan esimerkiksi lähihoitaja tai sosionomi. Tarjoamme vuosittain harjoittelupaikkoja lähihoitaja- ja sosionomiopiskelijoille.

Meille asukkaaksi?

Meille  voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.