Ykköskoti Naava

Kuva10
Kuva14
Kuva24
Kuva19
Kuva13
Kuva21
Kuva22
Kuva16
Kuva18
Kuva25
Kuva8
Kuva20
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Naava on kodikas ja lämminhenkinen yhteisö, joka tarjoaa ryhmämuotoista palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Pääyksikkömme sijaitsee Naavatiellä ja lisäksi meillä on kolme erillistä ryhmäkotia, jotka sijaitsevat lähietäisyydellä pääyksiköstämme.

Pystymme joustavasti huomioimaan asukkaiden eri elämäntilanteet ja tarjoamaan yksilöllistä tukea ja ohjausta asukkaille arjen asioihin. Naava on koti, joka tekee huomisesta paremman.

Toiminta

Ykköskoti Naavassa eletään elämänmakuista elämää. Meillä on aktiivinen ja toiminnallinen arki.

Naavan toiminta perustuu yhteisökuntoutuksen periaatteille, yhteiselle asuinyhteisöä koskevalle päätöksenteolle. Asukkailla on mahdollista vaikuttaa oman kodin toimintaan ja joka kodissa on vähintään kaksi kertaa viikossa yhteisökokous, jossa käsitellään kodin asioita ja suunnitellaan toimintaa. Viikoittain vaihtuva kodin viikko-ohjelma suunnitellaan asukaslähtöisesti ja toiminnoissa huomioidaan asukkaiden toiveet sekä tavoitteellisuus. Toiminnoissamme korostuu yhteisöllinen yhdessä tekeminen ja osallisuus. Kotimme ovat turvallisia, jossa asukkaiden on hyvä asua ja henkilökunnan turvallista työskennellä.

Naavan toimintaan kuuluu keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä toipumisorientaatio, joka ohjaa Naavan ohjaajien työtä. Kohtaamme asukkaat heitä arvostaen ja kunnioitamme jokaisen asukkaan yksilöllisyyttä. Toipumisorientaatio on asukkaan henkilökohtainen toipumismatka, johon tuemme ja kannustamme asukkaitamme. Tavoitteena on, että asukas kokee elämänsä elämisen arvoisena ja mielekkäänä, -hyväksyy itsensä vastuullisena ihmisenä. Tämä edellyttää asukkaan tukemista hänen omien tarpeidensa, päämääriensä, unelmiensa ja tulevaisuuden suunnitelmien löytämisessä sekä niiden huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä.

Naavassa asukkaiden toiveet ja tarpeet huomioidaan yksilöllisesti psykofyysissosiaalisen näkökulman kautta. Asukkaita tuetaan olemaan oman elämänsä ja arjen sankareita. Kaikilla asukkailla nimettynä omaohjaajat, joiden kanssa on mahdollista rakentaa luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyö, ja jossa pyritään dialogisuuteen. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhteistyössä kuntoutussuunnitelmat ja niihin kirjataan tavoitteet, unelmat ja toiveet, joita toipumismatkalla Naavassa voi tavoitella.

Naavassa hyödynnetään kuntoutuksessa paljon luontoa ja sen tarjoamia yhteyksiä elvyttää mieltä monin eri tavoin. Luontohoivan eri toimintamuodot kuuluvat Naavan toimintaan. Käymme säännöllisesti ulkoilemassa sekä järjestämme luontopolkukävelyjä eri paikkoihin Oulun ja lähialueen alueilla. Kesäisin Naavassa on mahdollista toteuttaa puutarhan ja kukkien hoitoa. Meiltä löytyy kasvihuone ja kasvatuslaatikoita taimille sekä paljon marjapensaita. Ulkona on myös tunnelmallinen grillauspaikka, jossa paistellaan makkaroita ja nautiskellaan nokipannukahvitteluista Naavan väen kanssa.

Verkostoituminen on Naavassa vahvaa. Teemme yhteistyötä muiden asumispalveluyksiköiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös oman alueen seurakunta, jonka kanssa järjestämme yhteisiä toiminnallisia tuokioita, kuten liikunta ja musiikkihetket. Kannustamme ja tuemme asukkaita Naavan ulkopuolisiin toimintoihin osallistumiseen ja harrastamiseen.  Monipuolinen ja yhteinen toiminta antaa mahdollisuuden osallisuuden kokemuksille. Yhteisöllinen asuminen tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen ja mukavaan yhdessä olemiseen kodikkaissa yksiköissämme.

Kodit ja yhteistilat

Naavan yksiköihin kuuluvat kodit ovat Naavatie 4, Naavatie 5, Tattitie 7 ja Tattitie 9. Kodit ovat viihtyisiä ja kodikkaita, joissa on turvallista asua. 

Naavatie 4 on Naavan pääyksikkö, jossa henkilökuntaa on paikalla joka päivä klo 7-21 ja tuen saaminen arkeen on mahdollista aamusta iltaan.  

Naavatie 5 on neljä paikkainen ryhmäkoti, joka sijaitsee aivan Naavan pääyksikön vieressä, tien toisella puolella. Kodissa on henkilökuntaa paikalla arkisin klo 8-16. Iltaisin ja viikonloppuisin kodin asukkailla on mahdollista saada tukea ja ohjausta Naavan pääyksiköstä. 

Tattitie 7 on kahdeksan paikkainen ryhmäkoti, joka sijaitsee n. 200m. etäisyydellä Naavan pääyksiköstä. Kodissa on henkilökuntaa paikalla arkisin klo 8-20. Viikonloppuisin henkilökuntaa on paikalla klo 8-15 ja muina aikoina kodin asukkailla on mahdollista saada tukea ja ohjausta Naavan pääyksiköstä. 

Tattitie 9 on neljä paikkainen ryhmäkoti, joka sijaitsee Tattitie 7:n ryhmäkodin vieressä. Kodin asukkailla on mahdollista saada tukea ja ohjausta Tattitien tiimin ohjaajilta arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 8-15. Muina aikoina kodin asukkailla on mahdollista saada tukea ja ohjausta Naavan pääyksiköstä. 

Ryhmäkodeissa asuminen on omatoimisempaa. Asukkaat tekevät mm. aterioita yhdessä ohjaajien sekä muiden asukkaiden kanssa.  

Naavan asukkailla on mahdollista soittaa yöaikaan klo 21-07 välisenä aikana päivystäjälle, joka auttaa ja tukee tarpeen tullen. 

Naavan kaikissa kodeissa on yhteiset tilat sekä jokaisella asukkaalla on oma huone. Asukas voi halutessaan kalustaa huoneensa yksilöllisesti omilla huonekaluillaan. Peruskalusteet saa tarvittaessa Naavasta ja autamme omien kalusteiden hankinnoissa asukkaita. Naavassa on isot piha-alueet, missä voi yhdessä puuhastella ja viettää aikaa. Kotimme tilat ovat savuttomia ja jokaisessa kodissa on erillinen tupakkapaikka. 

Naavassa toimii kiinteistöhuolto, joka vastaa kiinteistöjen huollosta ja ylläpidosta. Naavassa tehdään myös yhteistyötä Securitas Oy:n kanssa, joka vastaa turvallisuusjärjestelyistä Naavassa. 

Naava tarjoaa turvalliset ja toiminnalliset kodit asukkailleen. Kuntoutumisen tavoitteet ovat yksilölliset. Osalle asukkaista Naava on välivaihe kohti itsenäisempää asumista ja toisille Naava voi olla kotina koko elämän ajan.  

Kodin ympäristö

Ykköskoti Naava sijaitsee rauhallisessa ja viihtyisässä ympäristössä Kynsilehdon asuinalueella.

Palvelut ovat lähellä. Alueelta löytyy useita erilaisia kauppoja, apteekkipalvelut, postipalvelut, parturikampaamopalvelut, fysioterapiapalvelut, lääkäripalvelut. Naavasta pääsee helposti kulkemaan Oulun kaupungin keskustaan, jonne on matkaa noin neljä kilometriä. Kulkeminen onnistuu vaikka pyöräillen, linja-autolla tai Onni-palvelulinjaa käyttäen.

Henkilöstö

Naavan henkilöstö on mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia. Joukkomme on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lähihoitajia, sosionomeja ja sairaanhoitaja sekä avustavaa henkilökuntaa. Kaikki ohjaavat ja auttavat asukkaitamme arjen asioissa.

Meillä toteutetaan tiimityöskentelyä, joissa henkilöstö voi suunnitella tiiminsä toimintaa ja vaikuttaa omaan työhönsä itseohjautuvasti.  Meillä on kaksi tiimiä: Naavatien tiimi sekä Tattitien tiimi.

Naavan työskentelyssä tarvitaan vahvoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Jokaisella ohjaajalla on mahdollisuus käyttää työssään omia vahvuuksiaan ja suunnitella työtään.

Henkilöstömme on sitoutunut laatu- ja kehittämistyöhön. Täydennämme osaamistamme alan koulutuksilla säännöllisesti. Meiltä löytyy erityisosaamista, kuten sosiaalisen kognition ryhmistä (SCIT), yhteisökuntoutuksesta, mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoidollista osaamista, kuntoutuksen ja liikunnan osaamista.

Henkilöstömme huolehtii asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, terveydentilan ja toimintakyvyn päivittäisestä seurannasta sekä kuntoutussuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisesta. Asukkaille on nimettynä omalääkäri hyvinvointikeskuksessa ja lisäksi Naavassa käy kuukausittain psykiatrian erikoislääkäri, joka toimii hoitavana psykiatrina. Jokaisella asukkaalla on mahdollista käydä psykiatrimme vastaanotolla vähintään vuosittain, jossa myös tehdään lääkehoidon kokonaisarviointia.

Naavassa ohjaajan työ on monipuolista asumispalvelun arkeen liittyvää toimintaa. Työ sisältää esimerkiksi asukkaan terveydentilaan ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon, kodinhoitoon ja ruokahuoltoon liittyviä tehtäviä sekä harrastus- ja virkistystoiminnan järjestämistä. Henkilökuntamme on merkittävä osa asukkaan jokapäiväistä elämää ja asiakassuhde perustuu luottamukseen. Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitoksien kanssa. Tarjoamme vuosittain harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, kuten lähihoitaja-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoille. Meillä opiskelijat voivat toteuttaa myös erilaisia projektityön opintoja. Lisäksi teemme oppilaitosyhteistyötä erilaisten opinnäytetöiden parissa.

Meille asukkaaksi?

Meille voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Asukasta tuetaan sosiaalisissa suhteissa sekä yhteydenpidossa läheisverkostoihin. Asukasta ohjataan ja tuetaan tarvitsemiensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisessa. Huolehdimme asukkaalle kuuluvien etuisuuksien hakemisesta ja toteutumisesta yhteistyössä asukkaan kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.

Meille voit olla yhteydessä ja tulla tutustumaan Naavan toimintaan. Olet lämpimästi tervetullut yhteisöömme mukaan!