Ykköskoti Mylly

Ykköskoti Myllylle on valmistumassa korvauskohde Nokian Harjuniittyyn. Muutamme uusiin tiloihin ensi syksynä.

5a1e526b8428f667715447
5a1e53d7b47d8988298894
PlayPause
previous arrow
next arrow

Ykköskodit Mylly sijaitsee Nokian keskustassa. Ykköskoti tarjoaa asumispalveluja aikuisikäisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kohti itsenäisempää elämää, mutta eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Meille voi tulla asumaan kotikunnan maksusitoumuksella.

Asuminen meillä

Kotimme tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista ryhmäasumismuotona. Voimme järjestää kuntoutujaa parhaiten tukevan asumismuodon yhteisöstämme. Asukkailla on oma huone, lisäksi käytössä yhteiset olohuone-, keittiö- ja harrastetilat. Osassa huoneita myös oma esteetön kylpyhuone. Asukkaidemme käytössä on uusi ja valoisa saunaosasto ja pieni mutta tehokas kuntosali. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset ateriat, erikoisruokavaliot huomioiden.

Toiminta

Asukkaan oma hyvinvointi- ja kuntoutussuunnitelma toimii kaiken suunnitellun toiminnan perustana.

Työtoimintana asukkaat tekevät erilaisia kodin vastuutöitä ja oman kiinnostuksen ja taitojen mukaista työpajatyötä. Tavoitteena on luoda onnistumisen kokemuksia, vahvistaa omaa osaamista ja tulla huomioiduksi vastuullisena ja täysvaltaisena yhteisön jäsenenä.

Kuntouttavalla toiminnalla tuetaan toiminnallista arkea, edistetään ja ylläpidetään fyysistä toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Ykköskodin kuntouttavan päivätoiminnan ohjaaja koordinoi työt. Kaikessa toiminnassa keskeisenä on aina kuntoutuksen näkökulma, johon nivoutuvat vuodenajat, juhlapyhät, asukkaiden omat mieltymykset ja uudetkin kiinnostuksen kohteet. Toiminnallisia ryhmiä ovat mm. pajatyö-, liikunta-, kädentaidot-, taide- ja musiikkiryhmät. Kuntouttavaan toimintaan kuuluu myös tehtävät retket, tutustumiskäynnit, kodin ulkopuolella tapahtuva toiminta kuten peli- ja liikuntaryhmät mm. uimahallilla, keilaamassa ja kuntosalilla. Jokaisella kodilla toimii myös omia ryhmiä ohjaajien ja asukkaiden johdolla.

Kodit ja yhteistilat

Kaisankoto on ikääntyvien asukkaiden tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti. Kodissa on esteetön, valoisa ja kodikas ympäristö. Arki sujuu rauhallisesti iäkkään asukkaan ehdoilla. Asukkaat hoitavat omia arjen asioitaan sekä kodin yhteisiä vastuutöitä kuntonsa mukaan ohjaajien tuella.

Antinkoto on uusin tehostetun palveluasumisen pienryhmäkoti. Kodissa asuvat harjoittelevat aktiivisesti oman elämän taitoja. Antinkoto on esteetön, valoisa ja kaunis koti, jossa asukkailla on omat kylpyhuoneet.

Tuulitupa on toiminnallisten aikuisten asumisyksikkö. Koti toimii kahtena eri yhteisönä ympäri vuorokauden. Tuulituvan yläkerta Tapsantupa on suunnattu kuntoutuksessa edistyneemmille asukkaille, jotka jatkossa voivat muuttaa esim. palveluasumisen yksikköön, kun arkielämän taidot ovat hallinnassa. Kuntouttava työote näkyy arjen kaikissa toiminnoissa.

Ilonakoti on palveluasumisen ryhmäkoti. Kodissa harjoitellaan arjentaitojen monipuolista hallintaa ja monipuolista kehittämistä. Asukkaat hoitavat ohjatusti yhteisönä kodintyöt ja lisäksi hoitavat ohjatusti oman huoneensa ja pyykkihuollon, lääkehuollon sekä raha-asioiden hoidon. Asukkaat harjaannuttavat näin valmiuksiaan esim. tukiasumiseen siirtymiseen. Asukkaat osallistuvat myös kaikkiin Ykköskodin yhteisiin työpaja- ja työtoimintoihin.

Kodin ympäristö

Kodin lähellä on hyvät palvelut, mm. kaupat, kirjasto, linja-autoasema, apteekki, uimahalli, terveyskeskus, kirpputori, bussipysäkki.

Henkilöstö

Osaava, ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstömme on asukkaidemme tukena ympäri

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Myllyyn voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.