Ykköskoti Vanajanharju

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ykköskoti Vanajanharju soveltuu eri-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka hyötyvät aktiivisista, kuntouttavista toimista.

Asuminen meillä

Mahdollistamme asukkaillemme kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen. Ykköskoti Vanajanharjussa voimme rakentaa kuntoutujalle yksilöllisiä kuntoutumispolkuja kohti itsenäisempää asumista ja elämää.

Kuntouttava palveluasuminen

Palveluasumisen tavoitteena on kuntoutumisen kautta mahdollistaa asukkaan siirtyminen palveluasumisesta vähemmän tuettuun asumismuotoon tai itsenäiseen asumiseen.

Ykköskoti Vanajanharjun henkilökunta on paikalla 7-21 välillä, muina aikoina työntekijät tavoittaa päivystyspuhelimesta.

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa harjoitellaan turvallisesti ja tuetusti arjen taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan. Tuettu asuminen voi toteutua yksikössä solutukiasunnossa tai se voidaan myös järjestää kotikuntoutuksena kuntoutujan omaan asuntoon.

Työ- ja päivätoiminta

 • Työ toiminta toteutuu Visamäen työkeskuksessa, Kantolan teollisuusalueella, kävelymatkan päässä palvelukodilta.
-Työtoiminta voidaan toteuttaa alihankintatyönä työkeskuksessa, erilaisina huolto- ja kunnossapitotöinä tai työharjoitteluna eri yrityksissä.
-Työtoiminta voidaan toteuttaa sekä osana asumispalvelua että avopalveluna.

• Päivätoiminta muodostuu monipuolisista toiminnallisista ryhmistä ja se kokoontuu arkisin samassa pihapiirissä sijaitsevan Ykköskoti Visamäen tiloissa.

Arviointijaksot

• 1-3 kk mittainen jakso, jonka tavoitteena on selvittää kuntoutujan asumiselleen tarvittavan tuen tarvetta ja määrää sekä määrittää hänen tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa nähden sopivin asumisen tukimuoto

Toiminta

Ykköskoti Vanajanaharju muodostaa yhdessä Ykköskoti Visamäen kanssa monipuolisen palvelukokonaisuuden, jossa voimme rakentaa kuntoutujalle yksilöllisiä kuntoutumispolkuja ja palvelukokonaisuuksia kohti itsenäisempää asumista ja elämää. Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Kodissamme järjestetään monipuolisesti kuntoutujien toimintakykyä tukevaa toimintaa asukkaiden toiveiden, kiinnostusten kohteiden, yksilöllisten tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan.

Sosiaalinen kuntoutus on keskeinen osa palvelukokonaisuuttamme. Sosiaalinen kuntoutus koostuu työ-, päivä-, ryhmä- ja virkistystoiminnasta, yhteisesti jaetuista arjen toiminnoista ja erilaisista tapahtumista.

Viikko-ohjelmiin sisältyvät yhteisökokoukset sekä asukkaista koostuvan vastuuryhmän kokoontumiset joka viikko. Yhteisökokouksissa käsitellään koko yhteisön yhteisiä asioita ja asukkaat pääsevät vaikuttamaan heitä ja yhteisöä koskeviin asioihin. Asukkaat saavat tukea erilaisissa arjen askareissa, omatoimisuuden lisääntymisessä sekä sosiaalistensuhteiden ylläpitämisessä. Myös arviointi- sekä intervallijaksot ovat mahdollisia.

Pystymme tukemaan myös kuntoutujia, joilla on mielenterveysongelmien lisäksi muitakin haasteita, esimerkiksi päihteidenkäyttöä. Ykköskoti Vanajanharjussa on kokemusta myös korvaushoidon järjestämisestä yhteistyössä paikallisen A-klinikan kanssa. Yksikön viikko-ohjelmaan sisältyy päihderyhmä ja mahdollistamme kuntoutujillemme käynnit paikallisissa AA- ja NA – ryhmissä.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Vanajanharjussa on 35 palveluasumisen ja 17 tuetun asumisen paikkaa. Asunnot ovat 1-3 henkilön parvekkeellisia huoneistoja. Jokaisella asukkaalla on oma viihtyisä huone, jonka voi kalustaa haluamallaan tavalla. Asunto on myös mahdollista saada kalustettuna. Huoneistoissa on yhteiset wc- ja suihkutilat sekä keittiö. Jokaisen asukkaan käytettävissä on myös yhteiset ruokailu ja oleskelutilat, kuntosali, monitoimitila sekä sauna ja pyykkitupa Hissi helpotta liikuntarajoitteisten asumista. Asukkaat voivat halutessaan valmistaa ateriansa itse tai vaihtoehtoisesti nauttia Ykköskoti Visamäessä valmistettuja aterioita.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsee kerrostalossa Hämeenlinnan Katuman asuma-alueella, Katumajärven välittömässä läheisyydessä. Kodin läheisyydessä on elintarvikekioski, muut palvelut (posti, pankkiautomaatti ja apteekki) löytyvät kävelymatkan päästä Hätilästä. Ykköskoti Vanajanharju on hyvien kulkuyhteyksien varrella noin 5 km päässä Hämeenlinnan keskustasta. Bussit kulkevat keskustaan kolme kertaa tunnissa ja bussipysäkki on talon edessä.

Henkilöstö

Kodissa asukkaiden ohjaukseen osallistuu moniammatillinen, koulutettu henkilöstö, jolla on ammattitaitoa haastavien asukkaiden ohjaamisesta ja tukemisesta. Yksikössämme on päihdetyönosaamista sekä kokemusta korvaushoitoasiakkaiden ohjauksesta. Teemme tiivistä yhteistyötä seudun päihdepaleluiden kanssa. Koko henkilökuntamme on osallistunut yhteisökuntoutuksen kolmivuotiseen koulutukseen. Päivitämme ja ylläpidämme henkilöstömme osaamista säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Henkilökunnallamme on Avekki-, EA-, turvakortti- ja alkusammutuskoulutus. Työntekijöiltä vaaditaan näyttö hygieniaosaamisesta sekä hyväksytysti suoritettu LOVE (lääkehoidon osaamisen)- koulutus. Osa työryhmämme ohjaajista on koulutettu sosiaalista kognitiota harjoittavien ryhmän ohjaajaksi

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Vanajanharjuun voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.