Provesta Petäjä

image2

Asuminen meillä

Provesta Petäjä tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista ja tukiasumista mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille asiakkaille. Palvelukonseptimme keskiössä ovat asukkaillemme tarjoamamme omat asuinhuoneistot integroituna tavanomaiseen asuinympäristöön, joihin yksilöllisesti räätälöidyt, asiakkaan tarpeenmukaiset asumispalvelut tuotetaan. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämä ja arki. Provesta Petäjän henkilökunta on moniammatillinen ja osaava, asiakkaan voimavarat huomioiva ja kuntouttavan työotteen omaava. Provesta Petäjällä korostuu asiakkaan hyvä kohtaaminen, lämminhenkisyys ja läsnäolo. Työ on kokonaisvaltaista elämän ja arjen tukemista ohjaavalla ja kuntoutuksen tavoitteet huomioivalla otteella.

Toimintayksikkö sijaitsee Kempeleen keskustan palveluiden välittömässä läheisyydessä. Asukasasunnot sijaitsevat samassa taloyhtiössä asiakkaiden yhteisten tilojen ja ohjaajien toimitilan kanssa. Henkilökunnan apu on lähellä ja asiakkaat voivat halutessaan viettää aikaansa yhteisissä tiloissa, ruokailla yhdessä sekä osallistua ohjattuun toimintaan. Yhteiset tilat ovat viihtyisät ja kodinomaiset, ja tarjoavat toimintaa, turvaa ja tukea asukkaan arkeen.

Toiminta

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa turvallinen ja itsenäinen omassa kodissa asuminen yksilöllisen tuen avulla. Provesta Petäjällä on yhteisöllinen ja aktiivinen arki. Provesta Petäjän yhteisö on keskusteleva ja toiset huomioon ottava. Asiakkaille järjestetään heidän omien kiinnostuksensa mukaisesti toimintatuokioita sekä retkiä lähiympäristöön ja erilaisiin tapahtumiin. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan sekä aktiviteetteihin toimintakykynsä ja voimavarojensa mukaisesti. Palvelu ja tuki asukkaan omaan kotiin toteutetaan yksilöllisillä ohjauskäynneillä, joiden toteutumisessa ja suunnittelussa huomioidaan asiakkaan toiveet ja kuntoutuksen tavoitteet. Itsenäistä asumista ja arjenhallintaa opetellaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman ja viikko-ohjelman avulla.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!