Asumismuodot

Ykköskodeissa on monipuolisesti erilaisia asumisen muotoja. Paras ratkaisu etsitään aina yksilöllisesti.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tukea arjessa ja läsnäoloa ympärivuorokautisesti. Tehostettu palveluasuminen on suunnattu asiakkaille, jotka ovat vaikeasti toimintarajoitteisia, oireilevia tai muuten paljon tukea tarvitsevia. Tavoitteena on kuntoutumisen käynnistyminen ja riittävän tuen turvaaminen sujuvalle edistymiselle.

Kuntouttava palveluasuminen

Kuntouttava palveluasuminen on intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta kuntoutujille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista henkilökunnan läsnäoloa. Asumispalvelun tavoitteena on itsenäinen asuminen ja mahdollisimman korkea elämänlaatu. Henkilökunta on paikalla klo 7– (21). Muina aikoina asukkaita palvelee puhelinpäivystys.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen tarkoittaa yksilöllistä tukea ja ohjausta kuntoutujan itsenäiseen asumiseen. Tuettu asuminen voidaan toteuttaa kotikuntoutuksena omaan asuntoon ja palveluntuottajan järjestämään tukiasuntoon sekä määräaikaisena valmennusasumisjaksona palveluntuottajan asuntoon. Tuen määrä ja sisältö on yksilöllisesti rakennettavissa. Tarvittaessa asukkailla on käytössään 24h päivystyspalvelu.

Valmennusasuminen

Valmennusasuminen on järjestelmällistä asumiskuntoutusta erillisessä asunnossa palvelukodin yhteydessä. Valmennusasuminen on tehostettua itsenäisen elämän harjoittelua, jonka tavoitteena on siirtyminen omaan asuntoon tai muuhun itsenäisempään asumismuotoon. Valmennusjakson tavoitekesto on enimmillään yksi vuosi. Palvelu on tarjolla mm. Hämeenlinnassa ja Vantaalla.

Sopivan asumismuodon valinta arviointijaksolla

Arviointijakson aikana selvitämme, millainen asumismuoto kuntoutujalle parhaiten sopii. Arvioimme asukkaan tarvitseman tuen laatua ja määrää ja samalla tutkimme mitkä aktiivisenkuntoutuksen keinot voisivat tukea asiakasta kuntoutumisessa parhaiten.

Arvioinnin tukena käytämme toimintakykymittareita, muita arviointimenetelmiä ja kartoituksia. Arviointijakson kesto voi olla yksilöllinen, yhdestä kahteen kuukautta, sopimuksen mukaan.

Provesta

Provesta on osa Ykköskotien asumispalveluita. Provesta tuottaa laadukkaita, yksilöllisiä ja turvallisia asumisen palveluita erityisryhmille integroituneena tavanomaiseen asuinympäristöön. Palvelumme on laadukasta asiakaslähtöistä toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaan kotona asumisen ja arjesta selviytymisen ammattilaisten tuen turvin.

Asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan samassa taloyhtiössä, lähellä yksikön yhteisiä tiloja ja ohjaajien toimistoa. Panostamme toiminnassamme aktiiviseen arkeen, yhteisölliseen toimintaan, virike-, päivä- ja työtoimintaan sekä pienryhmiin. Ryhmät sisältävät liikuntaa, musiikkia, käden taitoja, kulttuuria sekä arjen taitojen tukemista. Toteutamme asukkaidemme kuntoutusta yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Pidämme huolta siitä, että asiakas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaista, kokonaisvaltaista ja turvallista tukea ja huolenpitoa viikon jokaisena päivänä, tarvittaessa ympäri vuorokauden.