Ykkösjuttu-podcast

Tervetuloa kuuntelemaan Ykkösjuttua! Se on Ykköskotien oma podcast, jossa keskitytään tänä vuonna erityisesti hyvän kohtaamisen teemaan. Aihetta tullaan käsittelemään esimerkiksi läheisten, asiakkaiden ja erilaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Uusi jakso julkaistaan kahden viikon välein!

Meille saa laittaa palautetta jaksoista sekä toiveita aiheista ja mahdollisista keskustelijoista. Palautetta voi antaa sähköpostitse osoitteeseen ykkösjuttu@mehilainen.fi.

22.11.2021

13. jakso: Hyvä suunnitelma perustuu hyvälle kohtaamiselle

Ulla Maija Wiander ja Jari koskisuu jatkavat kuntoutuksen suunnitteluun liittyvää pohdintaa - mikä merkitys kohtaamisella ja yhteydellä on sille, että suunnitelmat elävät arjessa.

Kuuntele
8.11.2021

12. jakso: Kuntoutussuunnitelman merkitys asukkaan kannalta

Yksikönjohtaja Ulla-Maija Wiander ja Jari Koskisuu vaihtavat ajatuksia kuntoutuksen suunnittelusta ja sen merkityksestä asukkaiden ja henkilökunnan kannalta.

Kuuntele
21.10.2021

11. jakso: Työvälineitä ohjaajan työarkeen

Ohjaajat Mallu ja Tommi Ykköskoti Hirviniitystä keskustelevat omaohjaajuudesta sekä yhteisön kannattelusta ja kertovat heidän käytännön työkaluistaan.

Kuuntele
8.10.2021

10. jakso: Omaohjaajana on ihanaa/kauheaa

Ohjaajat Mallu ja Tommi keskustelevat Pilvi Osaran kanssa omaohjaajan työnkuvasta ja työotteen muutoksesta toipumisorientaation myötä.

Kuuntele
20.9.2021

9. jakso: Asukkaiden ääni, kuuleeko kukaan?

Kaksi asukasta Ykköskoti Hirviniitystä kertovat oman näkemyksensä toipumiseen, unelmiin ja siihen mitä heille tarkoittaa hyvä kohtaaminen.

Kuuntele
6.9.2021

8. jakso: Otit minut ihmisenä!

Kahdeksannessa Ykkösjutussa Jari Koskisuu ja Minna Tuominen pohtivat ryhmätoiminnan merkityksellisyyttä, mitä kaikkea ryhmässä oleminen tarjoaa asukkaalle. Keskustelussa keskeisiksi teemoiksi nousevat

Kuuntele
19.8.2021

7. jakso: Muutos, Valta Ja Vallattomuus

Pilvi Osara ja Harri Mänttäri jatkavat keskustelua muutoksesta ja toipumisorientaation viitekehyksen jalkauttamisesta. Keskustelua yhteyden luomisesta ja kohtaamisen tärkeydestä.

Kuuntele
5.8.2021

6. jakso: Mitä mittareilla oikeastaan mitataan?

Kuudennessa Ykkösjutussa Jari Koskisuu ja Minna Tuominen tarkastelevat toimintakyvyn arviointia ja minkälaista tietoa arvioinnin tukena käytettävät mittarit tuottavat.

Kuuntele
23.7.2021

5. jakso: Yhteisö toipumisen tukena

Viidennessä Ykkösjutussa Pilvi Osara ja Harri Mänttäri keskustelevat erilaisista yhteisöistä ja yhteisössä asumisesta. Miten yhteisökuntoutuksen ja toipumisorientaation viitekehyksen yhteensovittamine

Kuuntele
5.7.2021

4. jakso: Asukkaan oma kokemus osana toimintakyvyn arviointia

Neljännessä Ykkösjutussa Jari Koskisuu ja Minna Tuominen keskustelevat toimintakyvyn arvioinnista. Keskiöön nousee vuorovaikutuksen tärkeys ja asukkaan osallisuus.

Kuuntele
18.6.2021

3. jakso: Toipumisen tiellä; “meillä kaikilla on mielenterveys”

Kolmannessa Ykkösjutun jaksossa Jari Koskisuu ja Pilvi Osara keskustelevat toipumisen käsitteestä ja toipumisorientaation merkityksestä itselle.

Kuuntele
2.6.2021

2. jakso: Ajatuksia kehittämisestä

Toisessa Ykkösjutun jaksossa Jari Koskisuu ja Pilvi Osara vaihtavat ajatuksia Ykköskotien toiminnan kehittämisestä jaettuna haasteena ja yhteisenä työnä.

Kuuntele
21.5.2021

1. jakso: Kohtaamisen äärellä

Ensimmäisessä Ykköskotien podcast jaksossa kuullaan vieraamme Sanna Kaisla-Jokisen ajatuksia ja näkemyksiä Suomen mielenterveyshoidosta ja kohtaamisista.

Kuuntele