Ykkösjuttu-podcast

Tervetuloa kuuntelemaan Ykkösjuttua! Se on Ykköskotien oma podcast, jossa keskitytään tänä vuonna erityisesti hyvän kohtaamisen teemaan. Aihetta tullaan käsittelemään esimerkiksi läheisten, asiakkaiden ja erilaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Uusi jakso julkaistaan kahden viikon välein!

Meille saa laittaa palautetta jaksoista sekä toiveita aiheista ja mahdollisista keskustelijoista. Palautetta voi antaa sähköpostitse osoitteeseen ykkösjuttu@mehilainen.fi.

2.3.2023

22. Jakso: Positiivisuuden merkitys

Harri Kankare ” Mehiläisen sosiaalipalveluiden yleismies” ja Ykköskoti Hirviniityn yksikönjohtaja Pilvi Osara keskustelevat kahvilassa aiheesta positiivinen ajattelu ja sen merkitys.

Kuuntele
30.1.2023

21. Jakso: Yksilöllinen hyvä elämä ja elämänlaatu tavoitteena

Ykköskoti Rantapuiston henkilökunnan ajatuksia hyvästä asumisesta ja hyvästä elämästä kuntoutujien kohdalla, joilla ikä on tuonut mukanaan lisähaasteita arkeen.

Kuuntele
11.1.2023

20 Jakso: Ikääntyvien kuntoutujien hyvä palvelukoti

Ykköskoti Rantapuiston tiimivastaava, sairaanhoitaja Sanna Kankainen ja työsuojeluvaltuutettu, lähihoitaja Heidi Haikonen keskustelevat ikääntyneiden kuntoutujien palveluasumisen mahdollisuuksista.

Kuuntele
24.11.2022

19. Jakso: Hyvä kohtaaminen työyhteisössä

Ykköskoti Väylän ohjaajat Jesse Korkatti ja Hanna Laitinen keskustelevat hyvästä kohtaamisesta työssä ja työyhteisössä, mikä tekee hyvän työyhteisön ja mikä motivoi.

Kuuntele
28.3.2022

18. jakso: Toipumisen vaiheet

Jari Koskisuu ja Pilvi Osara keskustelevat toipumisen vaiheista. Toivo, minäkuvan eheytyminen, osallisuus ja vastuunotto ovat tässä keskustelussa aiheina.

Kuuntele
14.3.2022

17. jakso: Olemme kaikki toipuneet jostain

Jari Koskisuu ja Pilvi Osara keskustelevat toipumisesta, toipumisen oivalluksesta ja ajatuksesta, että olemme kaikki toipuneet jostain.

Kuuntele
4.3.2022

16. jakso: Arjen työkalut päihdetyössä

Ykköskoti Artukaisen Ville Vesalainen ja Petri Maajärvi keskustelevat arjen haasteista ja arjen työkaluista päihdetyössä.

Kuuntele
15.2.2022

15. jakso: Motivaation ja voimavarojen tukeminen riippuvuuden hallinnassa

Ykköskoti Artukaisen Ville Vesalainen ja Petri Maajärvi pohtivat kuntoutujan motivaation ja voimavarojen tukemista. Mitä henkilökunta voi tehdä ja mitä ei kannata tehdä?

Kuuntele
2.2.2022

14. jakso: Riippuvuus ja ohjaajan rooli asukkaan riippuvuuden hallinnan luottamuksellisessa tukemisessa

Päihdetyön rautaiset ammattilaiset Ykköskoti Artukaisen Ville Vesalainen ja Petri Maajärvi keskustelevat Päihdetyöhön liittyvistä aiheista.

Kuuntele
22.11.2021

13. jakso: Hyvä suunnitelma perustuu hyvälle kohtaamiselle

Ulla Maija Wiander ja Jari Koskisuu jatkavat kuntoutuksen suunnitteluun liittyvää pohdintaa - mikä merkitys kohtaamisella ja yhteydellä on sille, että suunnitelmat elävät arjessa.

Kuuntele
8.11.2021

12. jakso: Kuntoutussuunnitelman merkitys asukkaan kannalta

Yksikönjohtaja Ulla-Maija Wiander ja Jari Koskisuu vaihtavat ajatuksia kuntoutuksen suunnittelusta ja sen merkityksestä asukkaiden ja henkilökunnan kannalta.

Kuuntele
21.10.2021

11. jakso: Työvälineitä ohjaajan työarkeen

Ohjaajat Mallu ja Tommi Ykköskoti Hirviniitystä keskustelevat omaohjaajuudesta sekä yhteisön kannattelusta ja kertovat heidän käytännön työkaluistaan.

Kuuntele
8.10.2021

10. jakso: Omaohjaajana on ihanaa/kauheaa

Ohjaajat Mallu ja Tommi keskustelevat Pilvi Osaran kanssa omaohjaajan työnkuvasta ja työotteen muutoksesta toipumisorientaation myötä.

Kuuntele
20.9.2021

9. jakso: Asukkaiden ääni, kuuleeko kukaan?

Kaksi asukasta Ykköskoti Hirviniitystä kertovat oman näkemyksensä toipumiseen, unelmiin ja siihen mitä heille tarkoittaa hyvä kohtaaminen.

Kuuntele
6.9.2021

8. jakso: Otit minut ihmisenä!

Kahdeksannessa Ykkösjutussa Jari Koskisuu ja Minna Tuominen pohtivat ryhmätoiminnan merkityksellisyyttä, mitä kaikkea ryhmässä oleminen tarjoaa asukkaalle. Keskustelussa keskeisiksi teemoiksi nousevat

Kuuntele
19.8.2021

7. jakso: Muutos, Valta Ja Vallattomuus

Pilvi Osara ja Harri Mänttäri jatkavat keskustelua muutoksesta ja toipumisorientaation viitekehyksen jalkauttamisesta. Keskustelua yhteyden luomisesta ja kohtaamisen tärkeydestä.

Kuuntele
5.8.2021

6. jakso: Mitä mittareilla oikeastaan mitataan?

Kuudennessa Ykkösjutussa Jari Koskisuu ja Minna Tuominen tarkastelevat toimintakyvyn arviointia ja minkälaista tietoa arvioinnin tukena käytettävät mittarit tuottavat.

Kuuntele
23.7.2021

5. jakso: Yhteisö toipumisen tukena

Viidennessä Ykkösjutussa Pilvi Osara ja Harri Mänttäri keskustelevat erilaisista yhteisöistä ja yhteisössä asumisesta. Miten yhteisökuntoutuksen ja toipumisorientaation viitekehyksen yhteensovittamine

Kuuntele
5.7.2021

4. jakso: Asukkaan oma kokemus osana toimintakyvyn arviointia

Neljännessä Ykkösjutussa Jari Koskisuu ja Minna Tuominen keskustelevat toimintakyvyn arvioinnista. Keskiöön nousee vuorovaikutuksen tärkeys ja asukkaan osallisuus.

Kuuntele
18.6.2021

3. jakso: Toipumisen tiellä; “meillä kaikilla on mielenterveys”

Kolmannessa Ykkösjutun jaksossa Jari Koskisuu ja Pilvi Osara keskustelevat toipumisen käsitteestä ja toipumisorientaation merkityksestä itselle.

Kuuntele
2.6.2021

2. jakso: Ajatuksia kehittämisestä

Toisessa Ykkösjutun jaksossa Jari Koskisuu ja Pilvi Osara vaihtavat ajatuksia Ykköskotien toiminnan kehittämisestä jaettuna haasteena ja yhteisenä työnä.

Kuuntele
21.5.2021

1. jakso: Kohtaamisen äärellä

Ensimmäisessä Ykköskotien podcast jaksossa kuullaan vieraamme Sanna Kaisla-Jokisen ajatuksia ja näkemyksiä Suomen mielenterveyshoidosta ja kohtaamisista.

Kuuntele