Turvallisuus

Haluamme, että asukas kokee olonsa meillä turvalliseksi.

Hoitajat  ovat paikalla turvaamassa asukkaidemme elämää tarvittaessa 24/7. Asukkaille on nimetty oma ohjaaja, joka vastaa asukkaan asioista kokonaisvaltaisesti.

Huolehdimme  henkilöstömme turvallisuudesta, perehdytämme ja koulutamme henkilöstön  turvalliseen työskentelyyn ja tarvittavien apuvälineiden käyttöön.

Turvallista asua ja liikkua

Huolehdimme  asumisen turvallisuudestasi pitämällä yllä palo- ja  pelastussuunnitelmaa ja arvioimme säännöllisesti asumisen riskejä ja  puutumme niihin välittömin korjaavin toimenpitein.

Huolehdimme elintarvikelain mukaisesta omavalvonnasta ja siitä osoituksena voit nähdä ruokailutilassamme Oiva-raportin.

Turvaamme tietosuojan

Huolehdimme tietoturvallisuudestasi toteuttamalla tietosuojaa, eikä asioistasi puhuta toisten kuullen.