Työtoiminta

Sosiaalinen kuntoutus työtoimintana

Ykköskotien mielenterveyskuntoutuksessa halutaan kehittää kuntoutujien itsenäisyyttä ja toimintakykyä monipuolisesti erilaisten toimintojen, kuten työtoiminnan avulla. Näin asukkaille saadaan tarjottua arjen laatua sekä tapa kehittää omatoimisuutta. Toimintamuodot tukevat itsenäistymistä ja kuntoutumista.

Työtoiminta tukee normaalin päivärytmin ylläpitoa ja kognitiivisten taitojen säilymistä. Työtoiminnassa käyvät asiakkaat tuntevat kuuluvansa yhteiskuntaan, kokevat itsensä tärkeäksi ja saavat mielekästä tekemistä arkipäiviin. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös yksilöllisesti suunniteltuna itsenäisenä avopalveluna tai yhteistyössä muiden palvelutuottajien kanssa.

Alihankintaa yrityksille

Työtoiminta koostuu erilaisista alihankinta-, huolto- ja kunnossapitotöistä sekä muusta työllistymisen edellytyksiä kehittävästä tai kouluttautumista tukevasta toiminnasta. Työkeskuksilla on valmius suorittaa erilaisia työtehtäviä joustavasti, nopeasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Työtoiminnan rungon muodostavat monipuoliset pakkaus- ja kokoonpanotyöt, pientarvikkeiden pussitus sekä tuotekansioiden ja mainosmateriaalien kokoaminen.

Työtoiminta kuntoutuksena

Työtoiminta on osa Ykköskotien sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuutta. Työtoiminta tukee kuntoutuksen kokonaistavoitteita jäsentämällä kuntoutujien arkea ja päivää, tarjoamalla kokemuksia erilaisista toiminnoista, vastuun ottamisesta ja työyhteisön jäsenyydestä. Kuntoutujat pääsevät työyhteisön jäseninä vaikuttamaan toiminnan sisältöön.

Työtoiminnassa työtehtävät sovitetaan vastaamaan kuntoutujien taitoja, pyrkimyksiä ja tavoitteita.

Työtoiminta voidaan järjestää:

 • Työkeskuksissa
 • Työharjoitteluna yrityksissä
 • Ykköskotien muissa toimipisteissä tai
 • Asumispalveluyksikön yhteydessä

Lisäksi tarjoamme tukea ja ohjausta ammattillisen tai koulutuksen kuntoutumisen suunnittelussa ja monipuolisia tukimuotoja mahdollisen ammatillisen kouluttautumisen aikana. Työtoiminta tarjoaa myös mahdollisuuden harjoitella ja harjaannuttaa valmiuksia, joita opiskelu ja työelämä vaativat. Kuntoutujat pääsevät kokeilemaan omia voimavarojaan turvallisessa ympäristössä. Jokainen saa vastuuta ja työtehtäviä omien voimavarojen, osaamisen ja mielenkiintojen mukaan. Työtoiminnalla voi olla myönteinen vaikutus ihmisen itseluottamukseen ja itsetuntoon. Työtoiminnasta maksetaan kannusterahaa.

Työtoiminta ja yritysyhteistyö

Työtoimintaa toteutetaan enimmäkseen alihankintana yritykselle. Työtä ohjaa ammattitaitoinen henkilöstö, joka vastaa työtehtävien toteuttamisesta yhdessä kuntoutujien kanssa. Työtoiminnassa työtehtävät sovitetaan vastaamaan kuntoutujien taitoja ja tavoitteita. Yhteistyöyrityksiä Mehiläisen työtoiminnalla on tällä hetkellä n.50.

Meillä on valmius suorittaa erilaisia työtehtäviä joustavasti ja nopeasti:

 Työkeskuksissa

 • Pakkaus-, purku- ja kokoonpanotyöt
 • Pientarvikkeiden pussitus
 • Tuotekansioiden ja mainosmateriaalin pakkaus
 • Muita yritystoiminnan alihankintatöitä
 • Huolto- ja kunnossapitotyöt

Edut yritykselle

 • Yhteiskuntavastuu
 • Kilpailukykyinen hinta
 • Nopea ja joustava palvelu
 • Räätälöidyt sopimukset urakka- ja keikkaluonteisesti

Ykköskotien työtoimintaa on useilla eri paikkakunnilla, eri puolilla Suomea, myös pitkäaikaiset sopimukset ovat mahdollisia.