Provesta Tammi

Asuminen meillä

Tammi on vammaispalveluiden ja autisminkirjon henkilöille suunnattu asumispalveluyksikkö, joka sijaitsee Vantaan Tikkurilassa hyvien palveluiden ja kulkuyhteyksien läheisyydessä.

Asiakkaat harjoittelevat mahdollisimman itsenäistä elämänhallintaa itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ohjauksen ja tuen turvin. Painopisteenä on monipuolinen asumiskuntoutus, jossa vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämä yksilöllisen tuen avulla omassa kodissa, joka on sijoitettu samaan kiinteistöön Tammen yhteisten tilojen kanssa. Henkilökunta on paikalla arkisin klo 07-20.30 ja viikonloppuisin klo 08-20. 

Asiakkaan kokonaistilanne kartoitetaan ja tiedon avulla rakennetaan tarpeenmukainen tuki. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja viikko-ohjelma, missä huomioimme asiakkaan tarpeet, toimintakyvyn ja voimavarat. Yksilöllisesti suunnitellun tuen tavoitteena on auttaa asiakasta suoriutumaan arjessa mahdollisimman itsenäisesti ja samalla vahvistaa hänen omaa elämänhallintaansa ja valinnanmahdollisuuksia.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!