Ykköskoti Hannunharju

Taloulkoa
WC
Asukashuone 1 palveluasuminen
Asukashuone 2 palveluasuminen
Biljardi
Valmennusasunto
PlayPause
previous arrow
next arrow


Ykköskoti Hannunharju sijaitsee Ykköskoti Katrinebergin kanssa samassa kiinteistössä pientaloalueella Vantaan Tikkurilassa. Mahdollistamme asukkaillemme kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen. Yksikkömme on osa monipuolista Mehiläisen mielenterveyspalveluiden palvelukokonaisuutta Vantaalla. Tehtävämme on luoda asukkaillemme yksilöllinen kuntoutumispolku ja monipuolinen palvelukokonaisuus matkalle kohti itsenäisempää  asumista ja parempaa elämänlaatua. 

Kotimme  asukkaat ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä erilaisia erityistarpeita vaativia asiakkaita kuten elämän eri osa-alueilla tukea tarvitsevat nuoret mm. jälkihuollon asiakkaat. Olemme erikoistuneet myös kriminaalipotilaiden kuntoutukseen ja intervallijaksoihin. Ykköskodissamme on lisäksi mahdollista toteuttaa arviointijaksoja, joiden avulla kartoitetaan palveluntarve.

Asuminen meillä

Kuntouttava asumispalvelu

  • Ykköskodissamme tavoitteena on antaa valmiuksia ja tukea asukkaiden siirtymistä mahdollisemman itsenäiseen asumismuotoon sekä luoda polku asukkaan siirtymiselle asumispalvelusta valmennusasumiseen ja sieltä tuettuun asumiseen tai itsenäiseen asumiseen, omaan kotiin.
  • Ykköskoti Hannunharjun henkilökunta on palvelukodilla 7-20 välillä. Muina aikoina henkilökunta on tavoitettavissa päivystyspuhelimesta.

Tuettu ja valmennusasuminen, kotikuntoutus

  • Valmennus- sekä tuetussa asumisessa harjaannutetaan taitoja ja valmiuksia, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan.
  • Tuettu asuminen  voidaan toteuttaa eri tavoin: asumisena solutukiasunnossa tai tukiyksiöissä tai noin vuoden kestoisena valmennusasumisjaksona.
  • Tuetun asumisen palvelu voi toteutua myös kotikuntoutuksena kuntoutujan omaan kotiin

Työ- ja päivätoiminta

  • Työtoiminta järjestetään työkeskus Salpassa, Vantaalla (Salpakuja 9, 01200 Vantaa), kävelymatkan päässä palvelukodilta.
  • Työtoiminta toteutuu joko alihankintatyönä työkeskuksessa,  erilaisina huolto- ja kunnossapitotöinä tai työharjoitteluna erilaisissa  yrityksissä tai yhteisöissä.
  • Työtoiminta on osa asumispalvelua mutta sitä voidaan järjestää myös avopalveluna. Ykköskoti Hannunharjusta toiseen asumismuotoon siirtyneet kuntoutujat voivat halutessaan myös jatkaa työtoiminnassa sopimuksen mukaan.

Arviointijaksot

Arviointijakso voidaan toteuttaa 1-3 kk mittaisena kokonaisuutena, jonka aikana selvitetään asukkaan asumiselleen tarvitseman tuen laatua ja määrää. Tarkoituksena on määrittää hänen toimintakykyynsä, tuen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa nähden sopivin mahdollinen asumismuoto.

Toiminta

Toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Ykköskoti Hannunharju tuottaa monenlaista aktivoivaa tekemistä asukkaiden toiveiden ja mielenkiintojen sekä yksilöllisten odotusten ja toimintakyvyn mukaan. Viikko-ohjelmassa on myös yhteisökokouksia ja asukkaiden oman vastuuryhmän kokoontumisia.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Hannunharju on valmistunut 2008. Jokaisella asukkaallamme on oma asunto. Tilavat asuinhuoneet ovat kooltaan 16–20 m2 ja kaikissa asunnoissa on omat tilavat wc- ja suihkutilat. Halutessaan asukas voi sisustaa huoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Tarvittaessa järjestämme peruskalustuksen. 

Asukkaillamme on käytössään yhteiset oleskelutilat ja ruokasali, opetus ja /asukaskeittiö, kuntosali, saunaosasto ja pesutupa. Ykköskoti Hannunharju on rakennettu esteettömäksi ja tilat sopivat myös liikuntarajoitteisille. Ykköskoti Hannunharjussa on 24 asumispalvelu- ja 2 valmennusasumisen paikkaa. Tuetun asumisen paikkoja on 14 kuntoutujalle ja 5 kotikuntoutujalle.

Kodin ympäristö

Asuinalue on rauhallinen omakotitalolähiö. Puitteet mm. ulkoiluun ovat hyvät. Asumisyksikkö on hyvien kulkuyhteyksien päässä. Juna-asemalle on matkaa noin sata metriä. Ruokakauppa löytyy parinsadan metrin päästä ja muut palvelut löytyvät noin kahden kilometrin päästä Tikkurilan keskustasta.

Henkilöstö

Henkilökunnallamme on ammattitaitoa haastavien asukkaiden ohjaamisesta ja tukemisesta sekä nuorten asukkaiden erityistarpeista. Teemme asukkaiden tarpeet huomioivaa yhteisötyötä omaisten sekä muun verkoston kanssa. Henkilöstömme on mukana Mehiläisen yhteisökuntoutuksen sekä toipumisorientaation kehittämishankkeessa. Henkilökunnan osaamista kehitetään ja ylläpidetään säännöllisillä täydennyskoulutuksilla. 

Henkilökunnalla on päihdeosaamista ja kokemusta oikeuspsykiatristen asukkaiden kuntoutukseen liittyen. Jos asukkailla ilmenee päihteiden käyttöön liittyviä haasteita, henkilökunta tekee yhdessä asiakkaan kanssa tiivistä yhteistyötä verkostoitumalla kuntien päihdepalveluiden kanssa. 

Henkilökunnallamme on ensiapu-, turvakortti- ja alkusammutuskoulutus. Työntekijöiltä vaaditaan näyttö hygieniaosaamisesta sekä hyväksytysti suoritettu LOVE (lääkehoidon osaamisen)- koulutus. Osalla työntekijöistä on sosiaalista kognitiota harjoittavan ryhmän ohjaajan koulutus.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Hannunharjuun  voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.

Tulo-ohjeet

Ykköskoti Hannunharjuun on helppo tulla junalla, linja-autolla tai bussilla sekä tietysti lähialueilta kävellen. Tikkurilan rautatieasemalle on matkaa ainoastaan alle kilometri ja linja-autot kulkevat muutaman sadan metrin päästä Vantaan eri kaupunginosiin.