Ykköskoti Hannunharju

59fc59666eb96425887985
59fc59369ac47875868028
PlayPause
previous arrow
next arrow


Ykköskoti Hannunharju sijaitsee Katrinebergin palvelukodin kanssa samassa kiinteistössä pientaloalueella Vantaan Tikkurilassa. Mahdollistamme asukkaillemme kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen. Yksikkömme on osa monipuolista Mehiläisen mielenterveyspalveluiden palvelukokonaisuutta Vantaalla. Tehtävämme on luoda kuntoutujalle yksilöllinen kuntoutumispolku ja monipuolinen palvelukokonaisuus matkalle kohti itsenäisempää  asumista ja parempaa elämänlaatua. 

Kotimme  asukkaat ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä erilaisia erityistarpeita vaativia asiakkaita kuten elämän eri osa-alueilla tukea tarvitsevat nuoret mm. jälkihuollon asiakkaat. Olemme erikoistuneet myös kriminaalipotilaiden kuntoutukseen ja intervallijaksoihin. Ykköskodissamme on lisäksi mahdollista toteuttaa arviointijaksoja, joiden avulla kartoitetaan palveluntarve.

Asuminen meillä

Kuntouttava palveluasuminen

  • Palveluasumisen tavoitteena on antaa valmiuksia ja tukea kuntoutujien siirtymistä mahdollisemman itsenäiseen asumismuotoon sekä luoda polku asukkaan siirtymiselle palveluasumisesta valmennusasumiseen ja sieltä tuettuun asumiseen tai itsenäiseen asumiseen, omaan kotiin.
  • Ykköskoti Hannunharjun henkilökunta on palvelukodilla 7-20 välillä, muina aikoina tavoitettavissa päivystyspuhelimesta

Tuettu ja valmennusasuminen, kotikuntoutus

  • Valmennus- sekä tuetussa asumisessa harjaannutetaan taitoja ja valmiuksia, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan.
  • Tuettu asuminen  voidaan toteuttaa eri tavoin: asumisen solutukiasunnossa tai tukiyksiöissä tai noin vuoden kestoisena valmennusasumisjaksona.
  • Tuetun asumisen palvelu voi toteutua  kotikuntoutuksena kuntoutujan omaan kotiin

Työ- ja päivätoiminta

  • Työtoiminta järjestetään Viertolan työkeskuksessa, Vantaan Viertolassa, kävelymatkan päässä palvelukodilta.
  • Työtoiminta toteutuu joko alihankintatyönä työkeskuksessa,  erilaisina huolto- ja kunnossapitotöinä tai työharjoitteluna erilaisissa  yrityksissä tai yhteisöissä.
  • Työtoiminta on osa asumispalvelua mutta sitä voidaan järjestää myös avopalveluna. Hannunharjusta toiseen asumismuotoon siirtyneet kuntoutujat voivat halutessaan myös jatkaa työtoiminnassa sopimuksen mukaan.

Arviointijaksot

Arviointijakso voidaan toteuttaa 1-3 kk mittaisena kokonaisuutena, jonka aikana selvitetään kuntoutujan asumiselleen tarvitseman tuen laatua ja määrää sekä määrittää hänen toimintakykyynsä, tuen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa nähden sopivin mahdollinen asumismuotoiminta.

Toiminta

Toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Hannunharju tuottaa  monenlaista aktivoivaa tekemistä asukkaiden toiveiden ja mielenkiintojen sekä  yksilöllisten odotusten  ja toimintakyvyn mukaan. Viikko-ohjelmassa on myös yhteisökokouksia sekä asukkaiden oman vastuuryhmän kokoontumiset. 

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Hannunharju on valmistunut 2008. Jokaisella asukkaallamme on oma asunto, tilavat asuinhuoneet ovat kooltaan 16–20 m2 ja kaikissa asunnoissa on omat tilavat wc- ja suihkutilat. Halutessaan asukas voi sisustaa huoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Tarvittaessa järjestämme peruskalustuksen. 

Asukkaillamme on käytössään yhteiset oleskelutilat ja ruokasali, opetus ja /asukaskeittiö, kuntosali, saunaosasto ja pesutupa. Palvelukoti on rakennettu esteettömäksi ja tilat sopivat myös liikuntarajoitteisille. Ykköskoti Hannunharjussa on 24 palveluasumisen ja 2 valmennusasunmisen paikkaa. Sekä tuetun asumisen paikkoja 14 kuntoutujalle ja 5 kotikuntoutujalle.

Kodin ympäristö

Asuinalue on rauhallinen omakotitalolähiö ja puitteet mm. ulkoiluun ovat hyvät. Palvelukodit ovat hyvien kulkuyhteyksien päässä. Juna-asemalle on matkaa n 100m. Ruokakauppa löytyy parinsadan metrin päästä, ja muut palvelut löytyvät 2 kilometrin päästä Tikkurilan keskustasta.

Henkilöstö

Henkilökunnallamme on ammattitaitoa haastavien asukkaiden ohjaamisesta ja tukemisesta sekä nuorten kuntoutujien erityistarpeista. Teemme asukkaiden tarpeet huomioivaa yhteisötyötä omaisten sekä muun verkoston kanssa. Koko henkilöstömme on mukana Mehiläisen yhteisökuntoutuksen kolmivuotisessa kehittämishankkeessa. Henkilökunnan osaamista kehitetään ja ylläpidetään säännöllisillä täydennyskoulutuksilla. 

Järjestämme sosiaalisen kognition parantamiseen tähtääviä ryhmiä ja kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Koko henkilökunnalla on Avekki- ja turvakorttikoulutukset. Henkilökunnalla on myös päihdeosaamista ja kokemusta oikeuspsykiatristen asukkaiden kuntoutukseen liittyen. Jos asukkailla on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita, teemme tiivistä yhteistyötä verkostoitumalla kuntien päihdepalveluiden kanssa. 

Henkilökunnallamme on Avekki-, EA-, turvakortti- ja alkusammutuskoulutus. Työntekijöiltä vaaditaan näyttö hygieniaosaamisesta sekä hyväksytysti suoritettu LOVE (lääkehoidon osaamisen)- koulutus. Kahdella työntekijällä on sosiaalista kognitiota harjoittavan ryhmän ohjaajan koulutus. 

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Hannunharjuun  voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.

Tulo-ohjeet

Palvelukodille on helppo tulla junalla, linja-autolla tai bussilla sekä tietysti lähialueilta kävellen. Tikkurilan rautatieasemalle on matkaa ainoastaan alle kilometri ja linja-autot kulkevat muutaman sadan metrin päästä Vantaan eri kaupunginosiin.