Ykköskoti Kaarre

Kaarre keskipiha
oleskelu
olohuone..
olohuone.
previous arrow
next arrow

Ykköskoti Kaarre soveltuu eri-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka hyötyvät aktiivisista, kuntouttavista toimista.

Asuminen meillä

Mahdollistamme asukkaillemme kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen. Ykköskoti Kaarteessa voimme rakentaa kuntoutujalle yksilöllisiä kuntoutumispolkuja kohti itsenäisempää asumista ja elämää.

Kuntouttava palveluasuminen

Palveluasumisen tavoitteena on kuntoutumisen kautta mahdollistaa asukkaan siirtyminen palveluasumisesta vähemmän tuettuun asumismuotoon tai itsenäiseen asumiseen.

Ykköskoti Kaarteen henkilökunta on paikalla 7-21 välillä, muina aikoina työntekijät tavoittaa päivystyspuhelimesta.

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa harjoitellaan turvallisesti ja tuetusti arjen taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan. Tuettu asuminen järjestetään kotikuntoutuksena kuntoutujan omaan asuntoon.

Työ- ja päivätoiminta

 • Työtoiminta toteutuu Visamäen työkeskuksessa, Kantolan teollisuusalueella, kävelymatkan päässä palvelukodilta.
•Työtoiminta voidaan toteuttaa alihankintatyönä työkeskuksessa, erilaisina huolto- ja kunnossapitotöinä tai työharjoitteluna eri yrityksissä.
•Työtoiminta voidaan toteuttaa sekä osana asumispalvelua että avopalveluna.

• Päivätoiminta muodostuu monipuolisista toiminnallisista ryhmistä Ykköskoti Kaarteessa.

Arviointijaksot

• 1-3 kk mittainen jakso, jonka tavoitteena on selvittää kuntoutujan asumiselleen tarvittavan tuen tarvetta ja määrää sekä määrittää hänen tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa nähden sopivin asumisen tukimuoto.

Toiminta

Ykköskoti Kaarre rakentaa kuntoutujalle yksilöllisiä kuntoutumispolkuja ja palvelukokonaisuuksia kohti itsenäisempää asumista ja elämää. Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Kodissamme järjestetään monipuolisesti kuntoutujien toimintakykyä tukevaa toimintaa asukkaiden toiveiden, kiinnostusten kohteiden, yksilöllisten tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan.

Sosiaalinen kuntoutus on keskeinen osa palvelukokonaisuuttamme. Sosiaalinen kuntoutus koostuu työ-, päivä-, ryhmä- ja virkistystoiminnasta, yhteisesti jaetuista arjen toiminnoista ja erilaisista tapahtumista.

Viikko-ohjelmaan sisältyy mm. yhteisökokoukset sekä toiminnalliset ryhmät. Yhteisökokouksissa käsitellään koko yhteisön yhteisiä asioita ja asukkaat pääsevät vaikuttamaan heitä ja yhteisöä koskeviin asioihin. Asukkaat saavat tukea erilaisissa arjen askareissa, omatoimisuuden lisääntymisessä sekä sosiaalistensuhteiden ylläpitämisessä. Myös arviointi- sekä intervallijaksot ovat mahdollisia.

Pystymme tukemaan myös kuntoutujia, joilla on mielenterveysongelmien lisäksi muitakin haasteita, esimerkiksi päihteidenkäyttöä. Ykköskoti Kaarteessa on kokemusta korvaushoidon järjestämisestä yhteistyössä paikallisen K-klinikan kanssa. Yksikön viikko-ohjelmaan sisältyy päihderyhmä ja mahdollistamme kuntoutujillemme käynnit paikallisissa AA- ja NA – ryhmissä.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Kaarre koostuu kahdesta rivitalosta, joissa on yhteensä 30 palveluasumisen paikkaa. Jokaisella asukkaalla on oma viihtyisä asunto, jonka voi kalustaa haluamallaan tavalla. Asunnossa on oma kylpyhuone ja wc sekä tupakeittiö. Asuntoon kuuluu erillinen varastotila. Jokaisen asukkaan käytettävissä on yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat, harjoituskeittiö, monitoimitila sekä sauna ja pyykkitupa. Asukkaat voivat halutessaan valmistaa ateriansa itse tai vaihtoehtoisesti nauttia Ykköskoti Kaarteen keittiössä valmistettuja aterioita.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsee Hämeenlinnan Visamäen asuinalueella. Lähin K-Market sijaitsee 200m päässä. Matkaa keskustan palveluihin on alle 2km.

Henkilöstö

Kodissa asukkaiden ohjaukseen osallistuu moniammatillinen, koulutettu henkilöstö, jolla on ammattitaitoa haastavien asukkaiden ohjaamisesta ja tukemisesta. Yksikössämme on päihdetyönosaamista sekä kokemusta korvaushoitoasiakkaiden ohjauksesta. Teemme tiivistä yhteistyötä seudun päihdepalveluiden kanssa. Päivitämme ja ylläpidämme henkilöstömme osaamista säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Henkilökunnallamme on Avekki-, EA-, turvakortti- ja alkusammutuskoulutus. Työntekijöiltä vaaditaan näyttö hygieniaosaamisesta sekä hyväksytysti suoritettu LOVE (lääkehoidon osaamisen) -koulutus. Osa työryhmämme ohjaajista on koulutettu sosiaalista kognitiota harjoittavien ryhmien ohjaajaksi.

Meille asukkaaksi? Ykköskoti Kaarteeseen voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.