Ykköskoti Olavi

Ykköskoti Olavi tarjoaa palvelua vammautuneille ja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat arkeensa erityistä apua ja tukea.

Ykköskoti Olavi tarjoaa pitkäaikaista asumispalvelua vammautuneille ja neurologisia sairauksia sairastaville henkilöille. Ykköskodeille on tärkeää, että jokainen asukas voi elää ja asua kuten haluaa sekä keskittyä itselle tärkeisiin asioihin. Jokaisen asukkaan yksilöllinen palveluntarve huomioidaan toiminnassa ja uutta teknologiaa käytetään hoitotyön tukena mm. viriketoiminnassa sekä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä ratkaisuissa. Yhteisöllisyyden mahdollistaa yksikön yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat, joissa asukkaat voivat viettää aikaa naapureiden sekä henkilökunnan kanssa. Ryhmämuotoinen asuminen mahdollistaa sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen.

Ykköskoti Olavi tarjoaa ympärivuorokautista, pysyväisluontoista tehostetun palvelun asumista. Palvelukodin esteettömät asunnot on tarkoitettu vammautuneille ja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat arkeensa erityistä apua ja tukea. Jokaisessa 20 m2:n kokoisessa asunnossa on oma wc ja kylpyhuone. VetreaElo Olavi sijaitsee viihtyisällä omakotitaloalueella Savonlinnan hyvinvointikeskittymässä terveysaseman ja keskussairaalan välittömässä läheisyydessä.

Vammautuneiden asumisyksiköt Akseli ja Pikku-Akseli

Akselin ja Pikku-Akselin asunnot on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat vammautuneet esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai neurologisen sairauden seurauksena. Asukkaaksi voi hakeutua akuuttikuntoutusvaiheen jälkeen, suoraan kotoa tai myös muista palveluyksiköistä. Palveluasumiseen hakeudutaan oman kotikunnan vammaispalveluiden tai palveluohjauksen kautta.

Vammautuneiden asumisyksikkö Akseli Savonlinnassa tarjoaa kodin viidelletoista asukkaalle. Ryhmämuotoinen asuminen takaa sosiaalisten kontaktien ylläpidon. Jokaisen ihmisen omat voimavarat pyritään ottamaan käyttöön ja näin edistämään itsenäisyyttä ja oman elämänhallintaa mahdollisimman pitkälle.

Pikku-Akseli on viiden asukkaan pienryhmäkoti, joka tarjoaa asunnon nuorille vammautuneille. Palvelussa katse luodaan tulevaisuuteen, tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä riittävien tukitoimien turvin. Jokaisen asukkaan kohdalla suunnitellaan ja toteutetaan arkea niin, että kaikessa toiminnassa on läsnä kuntouttava toiminta.

Eerikki

Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Eerikki tarjoaa yhteisöllistä asumista kymmenelle asukkaalle. Ryhmämuotoinen asuminen takaa sosiaalisten kontaktien ylläpidon. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja asukkaiden toimintakyvyn ylläpitoa ohjataan asiakaslähtöisen hoidon keinoin. Kodinhoitopalveluiden, perushoivan ja huolenpidon lisäksi asiakkaiden erityistarpeisiin vastataan päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa.

Jokaisen asukkaan arkea suunnitellaan ja toteutetaan niin, että kaikessa toiminnassa on läsnä kuntouttava toiminta. Kuntouttavan toiminnan tarkoituksena on tukea jokaisen asukkaan omia voimavaroja, lisäten asukkaiden elämänhallintaa sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Henkilöstö on paikalla Eerikissä ympäri vuorokauden.