Ykköskoti Väylä

5e71f27b5f078990412751
5e71f284ce99f604432817
5e71f28db1ba3523197835
5e71f2962e1af440740019
PlayPause
previous arrow
next arrow


Asuminen meillä

Ykköskoti Väylä soveltuu eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille, jotka hyötyvät aktiivisista kuntouttavista toimista. Tavoitteenamme on kuntoutumisen kautta mahdollistaa asukkaan siirtyminen palveluasumisesta tuettuun asumiseen ja sitä kautta omaan asuntoon. Kohderyhmänä ovat myös kuntoutujat, joiden toimintakyvyn haasteet edellyttävät pitkäkestoisempaa kuntoutusjaksoa itsenäisen arjessa selviytymisen tueksi ja pohjaksi. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa. Ykköskoti Väylä tarjoaa asukkailleen kodin ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen.

Toiminta

Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Yksikössä järjestetään monipuolisesti aktivoivaa tekemistä asukkaan toiveiden ja voinnin mukaan. Kuntoutujalle annetaan palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä. Kuntoutujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään hänen kuntoutumistavoitteidensa ja toimintakykynsä mukainen tuen tarve. Yksikön viikko-ohjelma sisältää aamu- ja yhteisökokoukset sekä ryhmätoimintaa, joka pitää sisällään mm. liikunnallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavia toimintoja. Lisäksi on mahdollisuus osallistua työtoimintaan palvelukodin tiloissa.eistilat

Kodissamme on mahdollista turvallisessa ympäristössä harjoitella taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan. Voit kalustaa huoneesi omilla huonekaluillasi ja tavaroillasi. Peruskalusteet saat tarvittaessa myös yksiköstä.

Asukkaillamme on käytössään kodin yhteiset oleskelutilat ja sauna.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Väylässä on yhteensä 20 asuntoa, joissa kaikissa on omat minikeittiöt. Kodissa on oma valmistuskeittö, jossa kokkimme valmistaa herkullista ruokaa asukkaille. 

Henkilöstö

Henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan. Yksikössä on valmiudet ohjata sosiaalisen kognition ja toimintakyvyn kohenemiseen tähtääviä ryhmiä sekä kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Henkilökunnalla on erityisosaamista psykiatrisesta hoitotyöstä sekä päivä- ja ryhmätoiminnan järjestämisestä. Päivitämme henkilökunnan osaamista erisisältöisillä säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Meille asukkaaksi?

Meille voit tulla asukkaaksi eri kunnista sopimalla asiasta oman paikkakuntasi sosiaalityöntekijän kanssa.

Kaikissa tapauksissa olet oikeutettu Kelan etuuksiin; kuten asumis-, kuntoutus- ja hoitotukeen. Me autamme sinua hakemusten teossa.