6. jakso: Mitä mittareilla oikeastaan mitataan?

Kuudennessa Ykkösjutussa Jari Koskisuu ja Minna Tuominen tarkastelevat toimintakyvyn arviointia ja minkälaista tietoa arvioinnin tukena käytettävät mittarit tuottavat. Keskustellessa pohditaan tiedon hyödyntämistä ja dokumentointia. Miten lisätään ymmärrystä suoriutumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja säilytetään fokus mahdollisimman hyvässä, mielekkäässä elämässä?

Meille saa laittaa palautetta jaksoista sekä toiveita aiheista ja mahdollisista keskustelijoista. Palautetta voi antaa sähköpostitse osoitteeseen ykkosjuttu@mehilainen.fi.