Potilasasiamies

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitsee neuvoja oikeuksistaan sosiaalihuollossa, hän voi olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Tarvittaessa sosiaaliasiamiehen voi myös tavata henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisesta tapaamisesta on aina sovittava etukäteen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuollon asiakaslain (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, jäljessä asiakaslaki) mukaan muun muassa neuvoa asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen teossa (asiakaslaki 23 §) ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies ei toimi oikeudellisesti asiakkaiden etujen ajajana, vaan on puolueeton toimija asiakkaan etujen toteutumiseksi.

Potilasasiamies: Marianna Rainio
marianna.rainio@mehilainen.fi