Provesta Honka

Asuminen meillä

Honka on mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille asiakkaille suunnattu toimintayksikkö, joka sijaitsee Kempeleen keskustassa, palveluiden välittömässä läheisyydessä. Asiakkailla voi psyykkisten haasteiden lisäksi olla myös somaattisia sairauksia sekä käytössään liikkumisen apuvälineitä, jotka tukevat mahdollisuutta elää normaalia arkielämää.

Asiakkaat asuvat uusissa kerrostalohuoneistoissa, omissa vuokra-asunnoissaan. Hongan sydän ovat yhteiset tilat, joissa asiakkaat viettävät paljon aikaa. Yhteisten tilojen rauhalliseen ja kodikkaaseen tunnelmaan on jokaisen helppo tulla. Lisäksi omaan kotiin tehtävät yksilölliset ohjauskäynnit ovat asukkaille olennainen osa arkea ja kuntoutusta.

Asiakkaat osallistuvat arkisin voimavarojensa mukaan työ- ja päivätoimintaan. Nämä toiminnot tukevat säännöllistä vuorokausirytmiä, osallisuutta ja sosiaalisia taitoja. Tuemme asiakkaitamme osallistumaan myös Provestan järjestämiin ryhmiin ja retkiin sekä talon ulkopuolisiin harrastuksiin.

Tuettu asuminen

Hongan tuetun asumisen asiakkaat asuvat itsenäisemmin omissa vuokra-asunnoissaan Kempeleen keskustan alueella. Tuetun asumisen tarkoituksena on järjestää tarvittava tuki niille asiakkaille, jotka eivät tarvitse asumispalveluiden tiivistä tukea tai ovat jo edistyneet kuntoutumisessaan. Tuki järjestetään yksilöllisesti ja tärkeä osa kuntoutusta ovat myös säännölliset yksilökeskustelut.

Asiakkaat osallistuvat arkisin työ- ja päivätoimintaan. Järjestämme myös aktiivista vapaa-ajan toimintaa sekä toiminnallisia ryhmiä. Kuntoutuksessa hyödynnämme lähialueen palveluja ja vapaa-ajan tarjontaa.

Henkilöstö

Yksikössämme työskentelee ammattitaitoinen ja asiakastyöhön sitoutunut henkilökunta. Henkilökuntamme on koulutukseltaan lähihoitajia tai sosionomeja, joiden osaaminen painottuu mielenterveystyöhön sekä eri-ikäisten asiakkaiden sairauksien hoitoon.

Kysy lisää palveluistamme yksikön esihenkilöltä ja pyydä esite!