Provesta Horisontti

Asuminen meillä

Provesta Horisontti tarjoaa palveluasumista, tukiasumista sekä kotiin vietävää tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toimintayksikkö sijaitsee Vantaan Kulomäessä. Asukaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan. Samassa taloyhtiössä sijaitsevassa yhteisissä tiloissa toteutuu kuntoutuksen yhteisöllinen toiminta, joka on vastapainoa itsenäiselle asumiselle. Horisontin yhteiset tilat ovat kohtaamispaikka omassa kodissa asuville asiakkaille ja siellä he voivatkin keskustella ja viettää aikaa yhdessä toisten kanssa sekä osallistua ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kuntoutuksen tavoitteena edistää ja vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja sekä valmentaa asiakkaita itsenäisempään elämänhallintaan. Kuntoutusta toteutetaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman ja viikko-ohjelman mukaisesti, joissa on huomioitu asiakkaan tarpeet ja toiveet. Kuntoutuksen perustana on säännöllinen vuorokausirytmi, aktiivinen ja mielekäs arki.

Tukea asukkaan omaan kotiin

Tuen, avun ja ohjauksen turvin mahdollistamme asiakkaan itsenäisen asumisen omassa kodissa ja samalla tuemme asiakkaan arjen hallintaa ja arjessa selviytymistä. Kuntoutuksen alusssa laadimme asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tavoitteellisen suunnitelman kuntoutusta varten. Tavoitteena on saada yhdessä tekemisen ja harjoittelun kautta onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta. Ohjaamme ja tuemme asiakasta arjessa ja käytännön asioissa; itsestä huolehtimisessa, kodinhoidossa, asioinneissa sekä tukiverkostojen luomisessa. Tavoitteenamme on edistää ja vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja elämänhallintaa sekä kannustaa omatoimisuuteen. Asiakkaan kuntoutuessa etsimme lisäksi väyliä työ- ja opiskelumahdollisuuksiin sekä mielekkääseen vapaa-aikaan.

Henkilöstö

Henkilökuntamme on mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia, jotka työskentelevät vastuullisesti kuntouttavalla työotteella kunnioittaen asukkaan itsemääräämisoikeutta. Henkilökuntaa on päivittäin paikalla aamusta iltaan, lisäksi asukkailla on käytössä tukipuhelinpäivystys 24/7.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!