Provesta Jatuli 2

Asuminen meillä

Jatuli II on Oulun Hiirosessa sijaitseva asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua ja itsenäisen arjen harjoittelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä erityistä tukea tarvitseville kuntoutujille. Kaikilla asiakkailla on oma vuokra-asunto laadukkaassa kerrostalossa, normaaliin asumisympäristöön integroituneena. Saman kerrostalon ensimmäisestä kerroksesta löytyvät yksikön yhteiset tilat ja ohjaajien toimistotilat. Yhteiset tilat luovat yhteisöllisyyttä ja antavat mahdollisuuden yhteisiin ruokailuihin ja ajanviettoon toisten asiakkaiden kanssa. Taloyhtiössä on oma kuntosali, joka on asiakkaiden käytettävissä.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat aina asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet sekä nykyinen elämäntilanne. Tavoitteet määritellään yhteistyössä palvelun tilaajan, asiakkaan ja asumisyksikön henkilökunnan kesken.

Toiminta

Asumisen arjessa kuntoutusta toteutetaan asiakkaan yksilöllisen viikko-ohjelman mukaisesti. Kuntoutumista seurataan verkostopalavereissa väliarvioiden pohjalta. Lisäksi käytössämme on RAI -toimintakykyarvioinnit, jotka toteutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Asiakkailla on mahdollisuus osallistua päivä- ja työtoimintaan. Tuemme monin tavoin asiakkaiden sosiaalisen verkoston rakentumista ja kannustamme heitä osallistumaan yksikkömme ulkopuolisiin harrastuksiin ja toimintoihin. Panostamme monipuoliseen viriketoimintaan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Yksikön läheisyydestä löytyvät ihanteelliset ulkoilumaastot ja ulkoliikuntapaikat. Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti yhteisöllisen toiminnan suunnitteluun säännöllisissä yhteisökokouksissa. Asiakkaiden tukena on myös   oma yöpäivystyksemme.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!