Provesta Kaisla

Asuminen meillä

Kaisla on mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelujen erityistä tukea tarvitseville asiakkaille suunnattu asumispalveluyksikkö, jossa asukkaat asuvat tavanomaisessa asuinympäristössä, tavallisessa kerrostalossa. Sijaitsemme Turun Raunistulassa, lähellä kaupungin palveluja ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Toiminta

Kuntoutusta ja tukea toteutetaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman pohjalta yhdessä asukkaan kanssa. Pyrimme kokonaisvaltaiseen ja asiakkaan omia voimavaroja tukevaan ohjaukseen ja arjen tukemiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on asukkaan mahdollisimman itsenäinen arki ja elämä omassa kodissa.

Kaikilla asukkailla on oma asuinhuoneisto samassa taloyhtiössä yksikön yhteisten tilojen kanssa. Henkilökunta on paikalla viikon jokaisena päivänä ja tukee asukasta arjessa. Asiakkaiden omissa asunnoissa on mahdollista harjoitella päivittäistä toimintakykyä ylläpitäviä asioita ja yhteisen toiminnan avulla tuetaan sosiaalisia suhteita ja vapaa-ajan harrasteita.

Henkilöstö

Provesta Kaislan henkilökunta on asukaslähtöisiä, kuntouttavalla työotteella asukasta ohjaavia mielenterveysalan ammattilaisia. Tärkeintä arjessa on asukkaan kohtaaminen ja kuunteleminen. Kaikille on tärkeää tehdä arjen asiakastyötä ammattitaitoisesti ja toisia kunnioittaen. Työyhteisömme toimii keskustellen ja kehittäen omaa toimintaansa.