Provesta Kotisatama

Asuminen meillä

Kotisatama on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu palveluasumisen toimintayksikkö joka sijaitsee Kuopiossa Saarijärven viihtyisällä asuinalueella. Toiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle kuntoutujalle tarpeenmukaista henkilökohtaista tukea arjessa selviytymiseen ja mahdollisimman itsenäiseen asumiseen, jokaisen asukkaan omien tavoitteiden ja voimavarojen mukaisesti. Korostamme kuntoutuksessa aktiivista ja toiminnallista arkea.

Toiminta

Kotisataman asukkaat asuvat omissa asuinhuoneistoissaan. Samassa taloyhtisössä sijaitsee asukkaiden yhteiset tilat. Yhteisissä tiloissa voi viettää aikaa toisten kuntoutujien kanssa, osallistua ohjattuun toimintaan sekä tarvittaessa ruokailla.

Teemme tärkeää yhteistyötä asiakkaan verkoston sekä omaisten kanssa asiakkaan mielipidettä kunnioittaen. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä tulevaisuuteen suuntautuminen.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!