Provesta Lilja

Provesta Lilja on uusi palveluasumisen yksikkö Kirkkonummen Masalassa, joka on aloittanut toimintansa keväällä 2022. Lilja tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaiden vuokra-asunnot sijaitsevat nykyaikaisessa kerrostalossa, integroituneena tavanomaiseen asuinympäristöön. Samassa taloyhtiössä sijaitsevat myös Provestan yhteiset tilat ja ohjaajien toimistotila. Lilja sijaitsee palveluiden sekä harrastusmahdollisuuksien välittömässä läheisyydessä.

Toiminta

Palveluasuminen sisältää monipuolisen ja yksilöllisesti suunnitellun tuen ja ohjauksen. Jokaiselle asukkaalle suunnitellaan yksilöllinen ja tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma ja aktiivista arkea tukeva viikko-ohjelma. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Asukkaamme harjoittelevat mahdollisimman itsenäistä elämänhallintaa ammatillisen ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ohjauksen ja tuen turvin. Tuemme asukkaidemme yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla asiakkaan toimintakykyä ja vuorovaikutuksen edellytyksiä. Asukkaiden sosiaalisia suhteita tuetaan kuntoutussuunnitelman mukaisesti ja läheisverkosto otetaan asiakkaan luvalla huomioon yksilöllisessä kuntoutuksessa.

Ohjaajien tuen ja ohjauksen avulla asukkaat huolehtivat mm. asuntonsa siisteydestä, kodin ulkopuolisten asiointien hoitamisesta, lääkehuollosta ja vapaa-ajan toiminnoista sekä harjoittelevat ruuan laittoa. Provesta Liljan yhteisissä tiloissa on mahdollisuus ruokailuihin päivittäin. Säännölliset tukikeskustelut, yksilöohjaus, yhteisöllisyys sekä ryhmätoiminta tukevat asiakkaiden toimintakykyä.

Kysy lisää palveluistamme yksikön esihenkilöltä ja pyydä esite!