Provesta Lumme

Asuminen meillä

Lumme on Turun Linnanfältissä sijaitseva erityisen tuen tarpeen toimintayksikkö, jonka toiminta on suunnattu kehitysvammaisille, autismin kirjon asiakkaille sekä mielenterveyskuntoutujille.

Toiminta

Asiakkaat harjoittelevat mahdollisimman itsenäistä elämänhallintaa itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ohjauksen ja tuen turvin. Painopisteenä on monipuolinen asumiskuntoutus, jossa vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämä yksilöllisen tuen avulla asiakkaan omassa kodissa.

 Lumpeen yhteiset tilat sijaitsevat asukas asuntojen kanssa samassa taloyhtiössä ja henkilökunta on paikalla viikon jokaisena päivänä klo 08-20 välisenä aikana.

”Työllämme haluamme tukea jokaisen asiakkaan oikeutta elää oman näköistä, itsenäistä elämää.”

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!