Provesta Silmu

Asuminen Meillä

Tarjoamme Provesta Silmussa  tehostettua palveluasumista ja palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Palvelukonseptimme keskiössä ovat asukkaillemme tarjoamamme omat asuinhuoneistot integroituna tavanomaiseen asuinympäristöön, joihin yksilöllisesti räätälöidyt, asiakkaan tarpeenmukaiset asumispalvelut tuotetaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa turvallinen ja mahdollisimman itsenäinen omassa kodissa asuminen yksilöllisen tuen avulla.

Asukasasunnot sijaitsevat samassa kerroksessa ohjaajien toimiston ja asiakkaiden yhteisten tilojen kanssa. Henkilökunnan apu on lähellä ja asiakkaat voivat halutessaan viettää aikaansa yhteisissä tiloissa, ruokailla yhdessä sekä osallistua ohjattuun toimintaan.

Toiminta

Toimintamme tavoitteena on aktiivinen arki ja yhdessä tekeminen. Kuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti, asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja huomioiden.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!