Provesta Torpankartano

Asuminen meillä

Torpankartano on kuntouttavia asumis- ja tukipalveluja mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille henkilöille tarjoava yksikkö. Toimintaamme ohjaavat yhteisöllisyys, ammattieettiset arvot sekä sosiaali- ja terveydenhuollolle säädetyt lait ja asetukset.

Kuntouttava palveluasuminen

Torpankartanon rivitalokiinteistössä on 19 palveluasumisen paikkaa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Kuntoutujat asuvat 2-4 hengen ryhmäasunnoissa, joissa jokaisella on käytössään oma huone sekä yhteiset oleskelu-, wc- ja saunalliset peseytymistilat. Kiinteistössä on lisäksi yhteistilat ruokailua ja oleskelua varten sekä ryhmätila kokoontumisiin ja virike- ja ryhmätoiminnan käyttöön.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille, jotka kykenevät asumaan itsenäisesti tuen ja ohjauksen turvin.

Tuetussa asumisessa kuntoutuja asuu omassa, Torpankartanon läheisyydessä sijaitsevassa asunnossaan (esim. vuokra-asunto) tai Torpankartanon ryhmätukiasunnossa ja saa tarvitsemansa tuen psykiatrisena kotikuntoutuksena.