Provesta Vanamo

Asuminen meillä

Vanamo on Oulun Linnanmaalla sijaitseva toimintayksikkö. Tarjoamme tehostettua palveluasumista ja palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Henkilökunta on toimintayksikössä paikalla viikon jokaisena päivänä, myös yöaikaan.

Vanamon asiakkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissa, jotka sijaitsevat samassa kerroksessa asiakkaiden yhteisten tilojen ja ohjaajien toimiston kanssa. Henkilökunnan apu on lähellä ja asiakkaat voivat halutessaan viettää aikaa yhteisissä tiloissa, ruokailla yhdessä sekä osallistua ohjattuun toimintaan.

Toimintamme tavoitteena on aktiivinen arki ja yhteisöllisyys. Suunnittelemme ja toteutamme kuntoutusta yksilöllisen asiakaslähtöisesti, huomioiden asiakkaan motivaatio, voimavarat ja toimintakyky. Tuemme asiakkaita aikuiseen elämään, opiskeluun, erilaisiin ryhmiin, retkiin sekä talon ulkopuolisiin harrastuksiin. Asiakkailla on mahdollisuus myös osallistua Provesta Oy:n järjestämään päivä- ja työtoimintaan.

Määrittelemme kuntoutuksen tavoitteet yhdessä palvelun tilaajan, asiakkaan ja hänen verkostonsa sekä asumisyksikön henkilökunnan kanssa. Arvioimme kuntoutusta ja asiakkaan toimintakykyä säännöllisesti.

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!