Provesta Verso

Asuminen meillä

Provesta Verso tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Kuntoutuksen tavoitteena on asukkaan mahdollisimman itsenäinen arki ja elämä omassa kodissa. Kaikilla asukkailla on oma asuinhuoneisto samassa taloyhtiössä yksikön yhteisten tilojen kanssa. Henkilökunta on paikalla viikon jokaisena päivänä ja tukee asukasta arjessa.

Toimintayksikkö sijaitsee tavanomaisessa taloyhtiössä Nokian keskustan tuntumassa kaikkien palveluiden läheisyydessä. Juna-asemalla on matkaa noin 250 m.

Toiminta

Yksikön arkea suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Toiminta on kodinomaista yhdessä tekemistä ja arjesta nauttimista. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti, yhdessä asukkaan kanssa. Palveluissa korostuvat asukkaan elämän kokonaisvaltainen tukeminen; oma koti, hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja arjen askareet. Lisäksi yksikössä järjestetään päivittäin pienryhmätoimintaa asukkaiden toiveet ja tavoitteet huomioiden.

Henkilöstö

Verson henkilökunta on iloista, energistä ja ammattitaitoista. Heille on tärkeää toimia kuntouttavalla työotteella asiakkaan tarpeista lähtien. Jokainen asukas kohdataan yksilönä ja asiat nähdään mahdollisuuksina eikä esteinä.

Tärkeintä arjessa on asukkaan kohtaaminen ja kuunteleminen. Kaikille on tärkeää tehdä arjen asiakastyötä ammattitaitoisesti ja toisia kunnioittaen. Työntekijän osaamisen kehittämistä tuetaan koulutuksilla, joissa huomioidaan työntekijän omat toiveet sekä yksikön asukastyön kehittämistarpeet.

Meille asukkaaksi?

Provesta Verson toiminta on käynnistynyt syksystä 2022. Meille voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa.