Ykköskoti Aurinkorinne

Mehiläinen-3607 (1)
Aktiviteettipuu (1)
Kirjat
Palapeli_iso
PlayPause
previous arrow
next arrow

Ykköskoti Aurinkorinne tarjoaa ympärivuorokautista vaativaa tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Yksikkömme soveltuu myös vaikeasti oireileville asukkaille, jotka sairauden, vamman tai käyttäytymisen ongelmien vuoksi tarvitsevat tehostettua ympärivuorokautista hoivaa, tukea, ohjausta ja valvontaa. 

Ykkoskoti Aurinkorinteessä tuemme asukkaiden kuntoutumista yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia pyrimme tukemaan säännöllisin yhteisin foorumein, joissa yksikön toimintaa kehitetään ja arvioidaan koko yhteisön voimin. Asukkaita kannustetaan vastuunottoon ja osallisuuteen omien vahvuuksien, kykyjen ja voinnin mukaan. 

Asuminen meillä

Ykköskoti Aurinkorinne sijaitsee Vantaan Louhelassa erinomaisten kulkuyhteyksien ja monipuolisten palvelujen läheisyydessä. Tarjoamme asukkaillemme kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen. Ykköskoti Aurinkorinteessä on 26 vaativan tehostetun palveluasumisen paikkaa. Yksikön tilat ovat esteettömiä. Samassa kiinteistössä toimii lisäksi kaksi muuta tehostetun palveluasumisen yksikköä. Tämä mahdollistaa jokaiselle asukkaallemme tarkoituksenmukaisen ja riittävän tuen sekä palvelun jatkuvuudentutussa ympäristössä myös silloin kun palvelutarpeet muuttuvat. Asukkaan yksilöllisiä kuntoutumispolkuja suunniteltaessa voimme hyödyntää myös Tikkurilassa sijaitsevien kuntouttavaa palveluasumista ja tuettua asumista tarjoavien yksiköiden sekä kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavan Viertolan työkeskuksen palveluita.  

Toiminta 

Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Aurinkorinteessä järjestetään monipuolisesti aktivoivaa tekemistä asukkaan toiveiden, tavoitteiden ja toimintakyvyn mukaisesti yhteisökuntoutuksen periaatteita noudattaen. Aurinkorinteen viikko-ohjelmaan sisältyy: ”Aamutreffit” päivittäin, yhteisökokous viikoittain, toiminnallisia ryhmiä (ruoanlaitto, musiikki, liikunta), sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavia ryhmiä sekä Louhelan yksiköiden yhteiset kannuste-, harraste- ja virkistysryhmät. 

Kodit ja yhteistilat 

Huoneemme ovat kooltaan 15 – 18 m2. Jokaisessa huoneessa on wc- ja suihkutilat. Asukas voi halutessaan kalustaa huoneensa yksilöllisesti omilla huonekaluillaan. Peruskalusteet saa tarvittaessa Aurinkorinteestä. Aurinkorinteessä on asukkaan käytössä yhteisiä oleskelutiloja, toiminnallisia tiloja sekä saunaosasto. 

Kodin ympäristö 

Ykköskoti Aurinkorinne sijaitsee monipuolisten palvelujen lähellä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Ympäristössä on vehreitä puistoalueita, jotka luovat hyvät puitteet ulkoilulle. Yksikkömme käytössä on Louhelan kiinteistön puutarhamainen ja tilava sisäpiha.  

Henkilöstö 

Koko henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan. Yksikössä on valmiudet ohjata sosiaalisen toimintakyvyn kohenemiseen tähtääviä ryhmiä sekä kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Henkilökunnalla on vahvaa sairaanhoidollista ja neuropsykiatrista osaamista, mielenterveys- ja päihdetyön osaamista sekä kokemusta persoonallisuuden pulmista kärsivien ja haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaamisesta. Henkilökunnalla on Avekki-koulutus. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella. 

Meille asukkaaksi? 

Ykköskoti Aurinkorinteeseen voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen. 

Tulo-ohjeet 

Palvelukodille on helppo tulla junalla, linja-autolla tai bussilla sekä tietysti lähialueilta kävellen. Louhelan rautatieasemalle on matkaa sata metriä ja linja-autot kulkevat kiinteistön vierestä Vantaan eri kaupunginosiin.