Ykköskoti Katrineberg

59fc3ef6ce801188065119
59fc3ef65933d934386078
59fc3ef665e18755285766
59fc3ef6aded7065853706
PlayPause
previous arrow
next arrow


Palvelukoti Katrineberg on hyvien kulkuyhteyksien päässä Vantaan Hiekkaharjussa sijaitseva, mielenterveyskuntoutujille asumispalvelua tarjoava yksikkö. Katrinebergissa toimitaan yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti.

Asuminen meillä

Mahdollistamme asukkaillemme kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen. Asiakkaiden kertomaa Katrinebergista: ”Hyvää on työtoiminta. Siitä saa kannusterahaakin.” ”Mukavat ohjaajat, hyvä henkilökunta.” ”Ruoka on hyvää.” ”Huoneet ovat sopivan kokoisia ja viihtyisiä.” ”Täällä on kiva porukka.”

Kuntouttava palveluasuminen

  • Palveluasumisen tavoitteena on kuntoutumisen kautta mahdollistaa asukkaan siirtyminen palveluasumisesta valmennusasumiseen ja sieltä tuettuun asumiseen sekä tätä kautta itsenäiseen asumiseen ja kohti omaa kotia.
  • Ykköskoti Katrinebergin henkilökunta on paikalla 7-20 välillä, muina aikoina työntekijät tavoittaa päivystyspuhelimesta

Tuettu valmennusasuminen, kotikuntoutus

  • valmennus- sekä tuetussa asumisessa harjoitellaan turvallisesti ja tuetusti arjen taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan.
  • tuettu asuminen voi toteutua solutukiasunnossa, tukiyksiöissä tai noin vuoden kestoisena valmennusasumisjaksona.
  • Tuettu asuminen voidaan myös järjestää kotikuntoutuksena kuntoutujan omaan asuntoon.

Työ- ja päivätoiminta

  • Työ toiminta toteutuu Viertolan työkeskuksessa, Vantaan Viertolassa, kävelymatkan päässä palvelukodilta.
  • Työtoiminta voidaan toteuttaa alihankintatyönä työkeskuksessa,  erilaisina huolto- ja kunnossapitotöinä, työharjoitteluna eri yrityksissä.
  • Työtoiminta voidaan toteuttaa sekä osana asumispalvelua että avopalveluna. Lue lisää työtoiminnasta.
  • Päivätoimintaryhmä kokoontuu arkisin 3-5 h kerrallaan Viertolan työkeskuksessa ja palvelukodilla.

Arviointijaksot

  • 1-3 kk mittainen jakso, jonka tavoitteena on selvittää kuntoutujan asumiselleen tarvittavan tuen tarvetta ja määrää sekä määrittää hänen tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa nähden sopivin asumisen tukimuoto

Toiminta

Ykköskoti Katrineberg muodostaa monipuolisen palvelukokonaisuuden ja voimme rakentaa kuntoutujalle yksilöllisiä kuntoutumispolkuja ja palvelukokonaisuuksia kohti itsenäisempää asumista ja elämää. Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Kodissamme järjestetään monipuolisesti kuntoutujien toimintakykyä tukevaa toimintaa asukkaiden toiveiden, kiinnostusten kohteiden, yksilöllisten tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. 

Viikko-ohjelmiin sisältyvät yhteisökokoukset sekä asukkaista koostuvan vastuuryhmän kokoontumiset joka viikko. Palvelukodilla järjestetään säännöllisesti yhteisökokouksia, joissa käsitellään koko yhteisön yhteisiä asioita. Näin ollen asukkaat pääsevät vaikuttamaan heitä ja yhteisöä koskeviin asioihin. Asukkaat saavat tukea erilaisissa arjen askareissa, omatoimisuuden lisääntymisessä sekä sosiaalistensuhteiden ylläpitämisessä. Katrinebergissa kuntoutumisen polku on tehty selkeäksi sekä kynnykseltään matalaksi valmennusasumisen myötä.  Sosiaalinen kuntoutus järjestetään Viertolan työkeskuksessa, työ- sekä päivätoiminnan merkeissä.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Katrineberg on valmistunut 2008. Jokaisella asukkaalla on oma asunto, asuinhuoneet ovat kooltaan 16–20 m2 ja jokaisessa huoneessa on omat tilavat wc- ja suihkutilat. Halutessaan asukas voi kalustaa huoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Järjestämme tarvittaessa peruskalustuksen. 

Asukkaillamme on käytössään yhteisiä oleskelutiloja, yhteinen ruokailutila, opetus-/asukaskeittiö, kuntosali, saunaosasto ja pesutupa. Tilat ovat esteettömiä ja sopivat myös liikuntarajoitteisille. Ykköskoti Katrinebergissä on 37 palveluasumisen ja 6 valmennusasumisen paikkaa, joissa harjoitellaan ohjaajan tukemana itsenäisempää arjesta selviytymistä muun muassa asioinnin ja ruoanlaiton keinoin.

Kodin ympäristö

Asuinalue on rauhallinen omakotitalolähiö ja puitteet mm. ulkoiluun ovat hyvät. Palvelukoti on hyvien kulkuyhteyksien päässä. Juna-asemalle noin 100m. Hiekkaharjussa sijaitsevat kaikki tarvittavat palvelut kilometrin säteellä eikä Tikkurilan monipuolisempaan palvelutarjontaan ole pitkä matka. Palvelukoti soveltuu myös liikuntarajoitteisille asukkaille.

Henkilöstö

Koko henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisökuntoutuksen kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen. Päivitämme henkilökuntamme osaamista säännöllisillä täydennyskoulutuksilla. Palvelukodissamme  järjestetään sosiaalisen kognition parantamiseen tähtääviä ryhmiä ja kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Koko henkilökunnalla on Avekki- ja turvakorttikoulutukset. Henkilökunnalla on myös päihdeosaamista ja kokemusta oikeuspsykiatristen asukkaiden kuntoutukseen liittyen. 

Jos asukkailla on päihteiden käyttöön liittyviä haasteita, teemme tiivistä yhteistyötä verkostoitumalla kuntien päihdepalveluiden kanssa. Työntekijöiltä vaaditaan näyttö hygieniaosaamisesta sekä hyväksytysti suoritettu LOVE (lääkehoidon osaamisen)- koulutus. Kolme työntekijäämme on  koulutettu sosiaalista kognitiota harjoittavien ryhmän ohjaajaksi. Henkilökunnallamme on myös sairaanhoidollista osaamista erilaisista vaativista somatiikan sairauksista.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Katrinebergiin voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.

Tulo-ohjeet

Palvelukodille on helppo tulla junalla, linja-autolla sekä tietysti lähialueilta kävellen. Tikkurilan rautatieasemalle on matkaa ainoastaan alle kilometri ja linja-autot kulkevat muutaman sadan metrin päästä Vantaan eri kaupunginosiin.