Ykköskoti Kaunisharju

Ykköskoti Kaunisharju tarjoaa monipuolisia asumis- ja kuntoutuspalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Lahdessa.  Ykköskoti Kaunisharjussa voidaan rakentaa yksilöllisiä kuntoutuspolkuja ja yksilöllisiä kuntoutusratkaisuja eri elämänvaiheissa oleville kuntoutujille erilaisiin tuen ja avun tarpeisiin. Palvelumme soveltuvat eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille, jotka hyötyvät aktiivisista kuntouttavista toimista.

5a01806ec671d011406292
5a01800b4a43f235425343
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa. Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on tavoitteena itsenäinen asuminen. Kaunisharjun tuetussa asumisessa pääsee turvallisessa ympäristössä harjoittelemaan taitoja, joita itsenäisessä asumisessa tarvitaan. 

Kuntouttava palvelusasuminen

 • Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen toiminnoissa.
 • Palveluasumisen tavoitteena on kuntoutumisen kautta mahdollistaa asukkaan siirtyminen palveluasumisesta valmennusasumiseen ja sieltä tuettuun asumiseen sekä tätä kautta itsenäiseen asumiseen ja kohti omaa kotia.
 • Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen ja joustava kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan yhteistyössä kuntoutujan.
 • Ykköskoti Kaunisharjun henkilökunta on paikalla 7-21 välillä, muina aikoina työntekijät tavoitettavissa päivystyspuhelimesta

Kuntouttava palveluasuminen nuoret

 • 12-15 asukaspaikkaa mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa omassa rapussa. Nuorten palveluasuminen on suunnattu lähinnä 18-29 -vuotiaille kuntoutujille, joilla on tavoitteita tai suunnitelmia suhteessa itsenäiseen asumiseen, ammatilliseen koulutukseen, työllistymiseen tai oman itsenäisen aloittamiseen.
 • Ikähaarukka on joustava, ikää merkittävämpää on se onko kuntoutujalla ”nuoren elämäntilanne” ja samansuuntaisia tavoitteitta kuin muillakin nuorten rapun asukkailla.
 • Nuorille kuntoutujille suunnitellaan oma yksilöllinen kuntoutumispolku joka alkaa asumisesta Kaunisharjun omassa nuorten yksikössä.
 • Nuorten tuettu asuminen on itsenäisen asumisen ja arjenhallinnan opettelua yhteisöllisesti, kuitenkin siten että nuoren omat tavoitteet, tarpeet ja toiveet ohjaavat kuntoutusprosessia
 • teemme vahvaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa ja meillä on kuntoutujien tarvitsemien muiden palveluiden kannalta hyvä ja toimiva yhteistyöverkosto.

Tuettu asuminen

 • Tarjoamamme tuettu asuminen toimii askelmana itsenäisempään asumiseen tai tarvittaessa voi mahdollistaa asukkaalle mahdollisimman itsenäisen mutta turvallisesti tuetun asumismahdollisuuden kun varsinaista palvelukotiasumista ei tarvita.
 • Tuetussa asumisessa harjoitellaan yksilöllisesti, asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan niitä arjen taitoja, joissa hän tarvitsee tukea.
 • Tuettu asuminen voidaan myös järjestää kotikuntoutuksena kuntoutujan omaan asuntoon.

Työtoiminta

 • Työtoiminta toteutuu Sopenkorvessa työkeskuksessa, kävelymatkan päässä palvelukodilta
 • Työtoiminta voidaan toteuttaa alihankintatyönä työkeskuksessa, erilaisina huolto- ja kunnossapitotöinä tai mahdollisuuksien mukaan työharjoitteluna eri yrityksissä.
 • Työtoiminta voidaan toteuttaa sekä osana asumispalvelua että avopalveluna.

Toiminta

Tarjoamme monipuolista työtoimintaa Sopenkorven työkeskuksessa. Ykköskoti Kaunisharju tarjoaa asukkailleen kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen. Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Ykköskoti Kaunisharjussa järjestetään monipuolisesti aktivoivaa tekemistä asukkaan toiveiden ja voinnin mukaan. Viikko-ohjelmamme sisältää yhteisökokoukset ja asukkaista koostuvan vastuuryhmän kokoontumiset sekä muun muassa liikunnallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavaa ryhmätoimintaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa työkeskuksessa ja palvelukodilla.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Kaunisharju on avattu elokuussa 2006. Ykköskoti Kaunisharjussa on 42 palveluasumisen ja 20 tuetun asumisen paikkaa. 12 palveluasumisen paikoista on suunnattu nuorille (18-29v) kuntoutujille. Asuminen toteutuu soluasunnoissa joissa kaikissa on wc, suihkutilat ja viihtyisää yhteistä oleskelutilaa. Asukas voi halutessaan kalustaa huoneensa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Peruskalusteet saa kuitenkin myös Kaunisharjusta. Asukkailla on käytössään yhteisiä oleskelutiloja, yhteinen ruokailutila, pyykkitupa ja saunaosasto. 

Kodin ympäristö

Yksikkö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Lahden Kärpäsen kaupunginosassa. Kotimme ympäristö on rauhallinen, mutta palvelut löytyvät läheltä. Lisäksi yksikkö sijaitsee julkisen liikenteen reitillä.

Henkilöstö

Koko henkilökuntamme osallistuu Mehiläisen yhteisökuntoutusta kehittävään  koulutusohjelmaan. Yksikössämme käytetään sosiaalisen kognition parantamiseen tähtääviä terapiaryhmiä  sekä kognitiivisia taitoja kehittävää tietokoneavusteista kuntoutusta. Koko henkilökunnalla on konflikti- ja ristiriitatilanteiden hoitamiseen valmentava AVEKKI – koulutus, sekä sosiaali- ja terveystoimialan turvakortti ja hygieniapassi.  Henkilökunnalla on myös päihdeosaamista sekä osaamista oikeuspsykiatristen asukkaiden kuntoutukseen liittyen. henkilökunnan täydennyskoulutus on säännöllistä ja monipuolista.

Ykköskoti Kaunisharju vastaanottaa mielellään myös opiskelijoita joita yksikössä ohjataan ympäri vuoden. Henkilökunnalla on osaamista myös opiskelijoiden ohjaukseen sekä tutkintosuoritusten näytön vastaanottajakoulutus.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Kaunisharjuun voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.