Ykköskoti Kukkola

59e9c31e1a1ea977457959
59e9c31bbc689977628740
PlayPause
previous arrow
next arrow


Ykköskoti Kukkola Hausjärven, Oitin keskustassa tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua nuorille, aikuisille ja iäkkäimmille mielenterveyskuntoutujille, joilla voi lisäksi olla päihdetaustaa tai lievää kehitysvammaisuutta.

Asuminen meillä

Kotimme toimii kahdessa kerroksessa. Yläkerrassa tarjotaan kuntoutusta nuorille ja aikuisille kuntoutujille, joiden tavoitteena on kuntoutua itsenäiseen asumiseen ja osalliseksi yhteiskuntaamme. Alakerrassa on kuntoutusta iäkkäimmille kuntoutujille ja muille pidempää palveluasumista tarvitseville. Meille on mahdollista tulla arviointijaksolle, jonka aikana kartoitamme mitä palveluja asiakas kokonaisuudessaan tarvitsee. Kukkolassa on mahdollista harjoitella itsenäisen elämän taitoja monella eri tavalla. Pystymme hyödyntämään ympärillämme olevia palveluja ja harjoittelemaan päivittäisten asioiden hoitamista.

Toiminta

Ykköskoti Kukkola on yhteisöllinen ja viihtyisä asuinpaikka kuntoutujille. Meillä kuntoutujat saavat osallistua niin oman elämänsä kuin koko yhteisön arjen suunnitteluun. Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone. Yhteiset tilamme on kunnostettu yhdessä kuntoutujien kanssa. Asukas voi kalustaa huoneensa omilla huonekaluillaan tai huone voidaan sisustaa myös talon huonekaluilla. Yhteisiä tiloja on käytössä runsaasti. Jokaisesta kerroksesta löytyy oma pieni keittiö, sekä lisäksi meillä on yksi yhteinen ruokala. Oleskelu ja ryhmätilojen lisäksi Ykköskoti Kukkolassa on rakennettu aistihuone rentoutumista varten. Sauna sijaitsee erillisessä rakennuksessa aivan palvelukodin vieressä.

Kuntoutujiemme arkea rytmittää monipuolinen päivä-, ryhmä- ja työtoiminta, jota arvioidaan säännöllisesti kuntoutujien tavoitteiden mukaisesti. Toimimme yhteistyössä lähellä olevien palvelukotien kanssa. Esimerkiksi työtoiminnassa käymme Kaunisharjun työkeskuksessa, jonne kuljemme palvelukodin autolla. Jokaiselle kuntoutujallemme tehdään yksilöllinen viikko- ohjelma, joka pohjautuu yhdessä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Toimintamme perustuu yhteisökuntoutuksen periaatteelle ja kuntoutujamme osallistuvat mm. aamukokouksiin, yhteisökokouksiin ja vastuuryhmään päättämään omista ja koko yhteisön asioista.

Kodit ja yhteistilat

Tilat sijoittuvat kolmeen kerrokseen ja ne on kunnostettu yhdessä kuntoutujien kanssa. Ykköskoti Kukkolassa on yhteensä 23 asukaspaikkaa.

Kodin ympäristö

Ykköskoti Kukkola sijaitsee Hausjärvellä, Oitin keskustassa. Kaikki peruspalvelut ovat kotimme ulottuvilla.

Henkilöstö

Henkilökuntamme on paikan päällä klo 7- 21 ja muina aikoina henkilökuntamme tavoittaa tarvittaessa puhelimitse. Henkilökuntamme on osallistunut Mehiläisen yhteisöhoidon koulutukseen sekä olemme käyneet AVEKKI -koulutuksen. Ohjaajillamme on erityisosaamista mm. päihdekuntoutuksesta, nuorisotyöstä, kognitiivisten taitojen harjottamisesta, oireidenhallinnasta, kehitysvammaisuudesta ja autismista, perhetyöstä, elämyspedagogiikasta sekä rentoutusmenetelmistä. Päivitämme henkilökuntamme osaamista säännöllisesti.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Kukkolaan voit hakeutua asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista voimassa olevalla puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten asumistukeen.

Tulo-ohjeet

Kukkolaan pääsee hyvin julkisilla kulkuvälineillä, kuten junalla tai bussilla. Riihimäelle matkaa on 20 km ja Lahteen 45 km. Riihimäeltä on hyvät jatkoyhteydet eteenpäin ja esim. Helsingin suuntaan kulkee junia useamman kerran tunnissa.