Ykköskoti Mäntylä

5a17bf80868c2749789782
5a17bf80e9f08193034361
5a17bf80bb3db890505785
5a17bf8058db0077225876
PlayPause
previous arrow
next arrow


Ykköskoti Mäntylä tarjoaa mielenterveyskuntoutujille palveluasumista ja tehostettua palveluasumista Loviisan Liljendalissa, jonka lisäksi meillä on 7 tukiasuntoa Loviisan keskustassa. Tarjoamme myös tuetun asumisen palveluita kuntoutujille, jotka asuvat omissa kodeissaan.  Tarjoamme kuntoutujillemme myös ohjattua työtoimintaa.

Asuminen meillä

Asukkaidemme kuntoutustavoitteet ovat yksiköllisiä, osan kuntoutuksen päämääränä on siirtyminen vähemmän tuettuun ja itsenäisempään asumismuotoon, osalla painottuvat elämänlaadun keittymiseen, hyvinvointiin ja vakaaseen terveydentilaan liittyvät tavoitteet. Ykköskoti Mäntylä tarjoaa kuntoutujilleen turvallisen, kodikkaan ja virikkeellisen ympäristön, missä kuntoutujien on mahdollisuus ylläpitää sekä oppia arkipäivänaskareita ja sosiaalisia taitoja kuntoutumisen ohella. Henkilökunta ohjaa, opastaa ja tukee yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ympärivuorokautisen hoidon ja tukiasukastoiminnan lisäksi Ykköskoti Mäntylällä on tarjottavanaan intervallipaikkoja mielenterveyskuntoutujille, jotka erinäisistä syistä johtuen tarvitsevat tilapäistä kuntoutusjaksoa kuntoutuksen edistämiseksi tai tuen tarpeen väliaikaisesti muuttuessa.

Toiminta

Tarjoamme mahdollisuuden työtoimintaan kuntoutujillemme. Työtoiminta on monipuolista ja se toteutuu yksikön ulkopuolella omistaa tiloissa. Lisäksi työtoiminta voi toteutua myös alihankintayrityksen tiloissa tarpeen mukaan. Työtoiminta tarjoaa monipuolisen ja mielekkään työn kautta mahdollisuuden harjoittaa erilaisia taitoja, ottaa vastuuta ja saada kokemuksia toiminnasta erilaisissa tehtävissä ja ympäristöissä.

Tehtävämme on tarjota asukkaillemme turvallinen yhteisöllinen ympäristö kuntoutumiseen ja mahdollistaa erilaiset toiminnalliset kokemukset. Palvelukokonaisuutemme luo edellytykset kuntoutumisen jatkuvuudelle – samat ihmiset tukevat kuntoutujaa koko prosessin ajan. Voimme rakentaa aidosti yksiköllisen palvelukokonaisuuden asukkaan tueksi.

Annamme mielenterveyskuntoutujalle hoivaa, huolenpitoa ja tukea ympärivuorokautisesti siten, että hän kuntoutuisi vähemmän tuettuun asumismuotoon tai hänen jo saavutettu toimintakykynsä ja elämänlaatunsa pysyisi yllä. Asumispalvelumme tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien elämänlaadun sekä toimintakyvyn kohentaminen ja ylläpitäminen. 

Perustehtävämme onnistunutta toteutusta ohjaavat yhteisesti sovitut periaatteet sekä arvot, yksilöllisyys, hoidon jatkuvuus, turvallisuus sekä yhteisöllisyys.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Mäntylässä on ympärivuorokautisia tehostetun palveluasumisen paikkoja 18 ja palveluasumisen paikkoja 2. Meillä on myös 7 tukiasuntoa jotka sijaitsevat Loviisan keskustassa, kaikkien palvelujen välittömässä läheisyydessä. Tukiasuntoon voi siirtyä joko palvelukodistamme tai suoraan psykiatrisesta sairaalasta.  Tukiasuntoon siirtyminen suunnitellaan yksilöllisesti ja tuki rakennetaan kuntoutujan kulloistenkin tarpeiden mukaan.

Kodin ympäristö

Tehostetun palveluasumisen yksikkömme Ykköskoti Mäntylä on toiminut Mäntyläkodin nimellä Liljendalissa vuodesta 1998 alkaen. Meillä on hyvät ulkoilumahdollisuudet kotimme ympäristössä. Tukiasuntomme sijaitsevat Loviisan keskustassa kaikkien palveluiden välittömässä läheisyydessä.

Henkilöstö

Kotimme ammattitaitoinen, koulutettu ja vankan työkokemuksen omaava henkilökunta on ympärivuorokautisesti paikan päällä vastaamassa kuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin. 

Henkilökuntamme koostuu mielenterveystyön ja sosiaalialan rautaisista ammattilaisista. hoitoalan ammattilaisesta: Hoitohenkilökunnan lisäksi Mäntyläkodissa työskentelee työtoiminnanohjaaja sekä keittiötyöntekijä. Sopimuksen mukaisesti käytössä ovat myös lääkäripalvelut.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Mäntylään voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.