Ykköskoti Riihilehto

5a1e56dcb5703899618155
5e5f99c5bf193592439817
5e5f99d247560842420198
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Riihilehto on suunnattu ympäri vuorokauden avustamista, ohjausta tai hoivaa tarvitseville mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muistioireisille hoivaa ja kuntoutusta tarvitseville asukkaille. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea arjen toiminnoissa ympärivuorokautisesti. Toivotamme kaikenikäiset asukkaat tervetulleiksi meille.

Toiminta

Tarjoamme monipuolista viriketoimintaa asukaslähtöisesti. Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Ykköskoti Riihilehdossa järjestetään monipuolisesti aktivoivaa tekemistä asukkaan toiveiden ja voinnin mukaan. Viikko-ohjelmamme sisältää yhteisölliset aamupalaverit sekä sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavaa ryhmätoimintaa.

Tarjoamme kodissamme myös sosiaalista kognitiota harjoittavaa ryhmätoimintaa. Asukkaille järjestetään mahdollisuus talon ulkopuoliseen toimintaan mm. tutustumiskäynteihin, retkiin, kulttuurikokemuksiin ja asiointipäiviin yhteiskyydeillä.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Riihilehdossa on 21 asukaspaikkaa. Ykköskoti Riihilehto tarjoaa asukkailleen kodikkaan ja viihtyisän yhteisöllisen ympäristön kuntoutumiseen. Asukas voi kalustaa huoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Peruskalusteet saa tarvittaessa myös meiltä. Asukkailla on käytössään yhteisiä oleskelutiloja, yhteinen ruokailutila ja saunaosasto.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsee maaseudulla Mäntsälän Haarajoella. Ykköskoti Riihilehdon pihapiiri ja asuinalue ovat rauhalliset. Lähin kauppa sijaitsee n.2 km päässä ja asukkaille tarjotaan mahdollisuus yhteiskyytiin tarvittaessa. Muut palvelut löytyvät Järvenpäästä ja Kellokoskelta jotka ovat n. 15 km päässä palvelukodista.

Henkilöstö

Riihilehdossa työskentelee mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneita lähihoitajia sekä sairaanhoitaja ja sosionomi. Asukkaiden kuntoutumista tukee henkilökunnan vahva osaaminen

ja toimiva yhteistyöverkosto. Yksikössä on valmiudet ohjata sosiaalisen toimintakyvyn kohentamiseen tähtääviä ryhmiä sekä kognitiivisia taitoja kehittäviä ryhmiä. Henkilökunnalla on vahvaa osaamista haastavasti käyttäytyvien asukkaiden ohjaamisesta ja hoivasta.

Henkilökuntamme kouluttautuu säännöllisesti. Henkilökunnallamme on MAPA-, EA-, turvakortti- ja alkusammutuskoulutus. Työntekijöiltä vaaditaan näyttö hygieniaosaamisesta sekä hyväksytysti suoritettu LOVe (lääkehoidon osaamisen)- koulutus.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Riihilehtoon voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.