Ykköskoti Tyyne

59fadde58ce1d001773938
59fb3c8794fb1136003662
59fadde47936e928078011
59fadde213bd4907691384
IMG-20210428-WA0000
IMG-20210428-WA0001
IMG-20210428-WA0002
PlayPause
previous arrow
next arrow


Asuminen meillä

Ykköskoti Tyyne tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua kuntouttavaa palveluasumista ja tehostettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille. Palvelun tavoitteena on rakentaa kuntoutumispolku asiakkaillemme takaisin itsenäisempään elämään.

Toiminta

Kotimme toiminta rakentuu kuntouttavalle arjelle, jossa erilaiset arkipäivään kuuluvat toiminnat rytmittävät päivää ja viikkoa. Kodissamme on tarjolla erilaisia virikkeellisiä ja toiminnallisia vaihtoehtoja, joihin asukas voi tarpeidensa, kiinnostuksensa ja kuntoutussuunnitelmansa mukaisesti osallistua. Asukkaita ohjataan tavalla, joka mahdollistaa toimintakyvyn ylläpidon, kehittymisen sekä arjessa oppimisen. Keskitymme päivittäisten elämäntaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä asukkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen. Haluamme myös kannustaa sosiaalisen kanssakäymiseen. Asukkaille annetaan palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä. Asukkaille tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään hänen tavoitteensa ja toimintakykynsä mukainen tuen tarve ja toimenpiteet. Meillä on mahdollisuus osallistua työtoimintaan oman kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös yhteistyössä muiden palvelutuottajien kanssa. Alihankintatöiden tilat sijaitsevat samassa rakennuksessa.

Käytössä olevat kuntoutusmenetelmät:

  • Erilaiset kuntouttavat-, taitoja harjoittavat-, käden taidolliset-, ajanviete-, ja liikunnalliset ryhmät
  • Työtoiminta mm. erilaiset alihankintatyöt, työkokeilut yhteistyö yrityksissä
  • Yhteisökuntoutuksen menetelmät
  • Retki- ja virkistystoiminta
  • Sosiaalista kognitiota harjoittavat ryhmät
  • Cami-tietokoneavusteinen kognitioharjoittelu
  • Kuntoutusmittari

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Tyynellä on 13 asukaspaikkaa. Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen kalustettu huoneensa sekä heidän käytössä on runsaasti yhteistä oleskelutilaa.

Kodin ympäristö

Ykköskoti Tyyne sijaitsee Huhtasuolla Jyväskylässä. Yksikön vierestä löytyy lammen ympäri kiertävä luontopolku. Yksiköstä on hyvät kulkuyhteydet Jyväskylän keskustaan, linja-auto pysäkki sijaitsee 20m päässä. Yksikön läheisyydessä on myös pieni kauppakeskus, josta löytyy mm. apteekki, kirjasto ja pitseria.

Henkilöstö

Ykköskoti Tyynen henkilöstö on osallistunut kolmivuotiseen yhteisöhoidon koulutukseen. Yksikössä käytetään yhteisöhoidollisia menetelmiä ja asukkaat pääsevät aidosti vaikuttamaan arkeensa, toiminnan suunnitteluun sekä kertomaan mielipiteensä yhteisön asioista. Henkilöstöllä on pitkäaikaista kokemusta työskentelystä haastavasti oirehtivien mielenterveyskuntoutujien parissa. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Tyyneen voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.