Ykköskoti Hermanninranta

01
02
06
03
04
05
07
5d282dc280803804417013
5d282e8d1f70f462660208
5d282ec617143160081085
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Ykköskoti Hermanninranta tarjoaa tehostettua palveluasumista Mielenterveys- sekä päihdeasiakkaille. Kodissamme on tarjolla myös lyhytaikaispaikkoja. Tarjoamme myös psykososiaalista kotikuntoutusta mielenterveys- sekä päihdekuntoutujille.

Tehostettu palveluasuminen
Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta mielenterveys- sekä päihdeasiakkaille. Tarjoamme asukkaillemme mahdollisuuden elää omaa elämäänsä tuetusti. Tehostetussa palveluasumisessa ammattitaitoinen henkilökunta on kodissa läsnä ympäri vuorokauden.

Psykososiaalinen kotikuntoutus
Tarjoamme psykososiaalista kotikuntoutusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Psykososiaalinen kotikuntoutus on kokonaisvaltaista, asiakkaan kotona tapahtuvaa kuntoutusta. Psykososiaalinen kotikuntoutus sisältää asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn yksilöllisen huomioinnin ja tukemisen. Psykososiaalinen kotikuntoutus koostuu asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn seurannasta. Lisäksi siihen kuuluu neuvonta ja kannustaminen terveydenhoitoon ja terveyden edistämiseen, sekä toimintakyvyn tukeminen. 

Sisältö: Psykososiaaliseen kotikuntoutukseen voi sisältyä muun muuassa ulkoilu yhdessä asiakkaan kanssa, asiointi yhdessä asiakkaan kanssa, avustaminen ja tukeminen kodin ulkopuolisissa tapahtumissa, ohjaaminen kotiaskareiden teossa, menetettyjen taitojen uudelleen harjoittaminen, keskusteleminen, kuunteleminen, muistin harjoittaminen, ohjaaminen yksilöllisten harjoitteiden tekemiseen, yhteydenpito omaisiin ja viranomaistahoihin, sekä lääkityksen toteutumisen seuraaminen ja lääkehoidossa avustaminen.

Tavoitteet: Psykososiaalisen kotikuntoutuksen tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja selviytymiskykyä niin, että hänen oma tyytyväisyytensä elämäänsä lisääntyisi, sekä toimintakyky parantuisi. Psykososiaalinen kotikuntoutus voidaan nähdä keinona ennaltaehkäistä asiakkaan elämäntilanteen huononeminen.

Ennaltaehkäisyn tarkoitus on katkaista negatiivinen kierre ja ennaltaehkäisevän työn tarkoituksena on pyrkiä auttamaan yksilöä ennen kuin hän joutuu psykiatriseen hoitoon. Lisäksi on todettu, että ennaltaehkäisyn avulla voidaan viivästyttää varsinaista sairastumista tai helpottaa jo sairastuneen tuntemaa kärsimystä ja pahaa oloa. Varhaisella puuttumisella ja ennaltaehkäisevällä työllä pystytään myös merkittävästi lyhentämään sairastuneen toipumisaikaa.

Toiminta

Ykköskoti Hermanninranta tarjoaa tehostettua palveluasumista eli ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta mielenterveys- sekä päihdeasiakkaille sekä psykososiaalista kotikuntoutusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Henkilökunnalla on valmius vastata haasteellistenkin asiakkaiden yksilöllisiin erityistarpeisiin yli 30 vuoden kokemuksella.

Ykköskoti Hermanninrannassa hoito perustuu yhteisöllisyyteen ja kodikkuuteen. Jokainen hoitokodin asiakas saa osallistua kykyjensä ja vointinsa mukaan päivittäisiin askareisiin ja tuemme asukkaiden omatoimisuutta monipuolisesti. Periaatteenamme on jokaisen yksilöllinen kohtaaminen ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Asukkailla on oikeus yhdessäoloon, mutta myös omaan rauhaan.

Vapaa-aika on tärkeä osa asukkaiden elämänlaatua. Hermanninrannassa vapaa-aikaa vietetään paljon erilaisten pelien, harrastusten ja television katselun parissa. Harrastustoiminnan suosikkilistalla ovat karaoke, bingo ja viikkovisa. Kesäisin yhteinen herkuttelutuokio grillipaikalla on mieluinen ohjelmanumero. Juhlimme yhdessä syntymäpäivät, pikkujoulut ja vuoden kierron muut juhlapäivät. Osallistumme aktiivisesti oman kunnan tapahtumiin ja välillä käymme reissuilla sekä retkillä myös muualla. Saamme toisinaan vieraita eri seurakunnista ja heidän järjestämään toimintaan saa osallistua oman tahdon mukaan.

Tarjoamme ykköskoti Hermanninrannassa asukkaillemme turvallisen hoidon ja virikkeellisen elämänlaadun sekä asuinympäristön, jonka he voivat kokea aidosti kodikseen. Yksilöllinen hoito, ohjaus ja tuki on tärkeä osa asukkaan elämää.

Kodit ja yhteistilat

Luonnonkaunis pihamiljöö joen rannalla sekä kodikkaat ja avarat asuintilat tarjoavat viihtyisät puitteet elämiselle. Yhteensä asukaspaikkoja on 22. Ykköskoti Hermanninranta tarjoaa viihtyisät puitteet ja kodikkaan tunnelman, jossa jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan. Asiakashuoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita ja tilavassa yksiössä asukkaiden on mahdollista harjoitella itsenäistä asumista. Lisäksi asukkaidemme käytössä ovat avarat ruokailu-, oleskelu- ja harrastetilat.

Olemme suunnitelleet Ykköskoti Hermanninrannan liikuntarajoitteisten tarpeet huomioiden, joten liikkuminen apuvälineitä käyttäville on helppoa. Hoitokodin monipuoliset puitteet mahdollistavat asukkaiden oikeuden yhdessäoloon, mutta myös omaan rauhaan.

Kodin ympäristö

Ykköskoti Hermanninranta sijaitsee Rautalammilla, Pohjois-Savossa. Sijainti Rautalammin keskustan läheisyydessä tuo kirkonkylän palvelut asiakkaiden kävelyetäisyydelle. Ykköskoti Hermanninrannan ympäristö on suunniteltu siten, että se mahdollistaa vaivattoman yhteyden luontoon. Luonnonkaunis pihamiljöö joen rannalla tarjoaa viihtyisän ympäristön ulkoiluun ja ajanviettoon. Isot pihat mahdollistavat huonostikin liikkuvan asiakkaan omatoimisen tai avustetun liikkumisen paikasta toiseen.

Asiakkaiden mieltymysten mukaan on mahdollista hoitaa puutarhaa tai kasvimaata. Kodista on helppo käydä kalastamassa tai uimassa järvessä. Asukkaat voivat osallistua puutalkoisiin tai käydä vaikkapa poimimassa marjoja viereisestä metsästä. Jokaisella asukkaalla on mahdollisuus olla haluamallaan tavalla vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Kotimme sijaitsee puolen kilometrin päässä Rautalammin keskustasta. Läheinen sijainti tekee kirkonkylän palveluiden hyödyntämisen asukkaille helpoksi ja he saavat itsenäisesti käydä hoitamassa asioita vointinsa mukaan.

Henkilöstö

Kehitämme ja seuraamme hoidon laatua jatkuvasti. Henkilökunnan monialainen koulutus luo perustan laadukkaalle hoidolle. Ykköskoti Hermanninranta tuottaa asiakkaille hyvää kokonaishoitoa. Tämän mahdollistaa tiivis yhteistyö läheisten, perusterveydenhuollon, mielenterveyskeskuksen, yksityisten lääkäripalveluiden, sosiaalitoimen, yksityisten fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluiden ja edunvalvojien kanssa. Yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä asukkaan verkoston kanssa luovat raamit toiminnallemme.

Meille asukkaaksi?

Yhteistyö asiakkaiden läheisten kanssa on tärkeää ja siksi haluammekin kannustaa yhteydenpitoon. Ykköskoti Hermanninrantaan ja sen toimintaan voi tulla tutustumaan milloin vain. Mikäli haluat läheisesi asumaan Ykköskoti Hermanninrantaan, ota yhteyttä oman kuntasi sosiaalitoimeen ja kerro toiveestasi. Meillä ei ole ennestään sopimusta kaikkien kuntien kanssa asiakkaiden hoitoyhteistyöstä, mutta läheisten toiveet otetaan kuitenkin yleensä hyvin huomioon.

Kun olette päässeet sopimukseen oman kuntanne kanssa, tulkaa tutustumaan yhdessä sosiaalitoimen ja tulevan asukkaan kanssa. Näin on mahdollista varmistaa vastaako hoitokoti asukkaan tarpeita. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä sopimus asukkaan tulemisesta Hermanninrantaan. Mikäli läheisenne tai te voitte maksaa hoidon itse eli ette tarvitse kunnan maksusitoumusta, voimme sopia yksityiskohdista yhdessä. Asumiseen ja asukkaaksi tulemiseen liittyvissä kysymyksissä ottakaa rohkeasti yhteyttä Ykköskoti Hermanninrantaan. Autamme mielellämme!