Ykköskoti Kaikuvuori

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Ykköskoti Kaikuvuori tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista eri-ikäisille aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Koti soveltuu hyvin myös henkilöille, joilla on ongelmia päihteiden käytön hallinnassa tai muita haasteita omassa elämässään.

Asuminen meillä

Ykköskoti Kaikuvuoressa asukkaat asuvat yhteisössä. Tilamme ovat modernit ja uudet, kaikilla asukkailla on oma huone saniteettitiloineen käytössä

Asukkaillamme on mahdollisuus viettää aikaa viihtyisissä yhteisissä tiloissa. Sauna lämpiää aina asukkaidemme toiveiden mukaan.

Toiminta

Toimimme  yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Toiminta perustuu kaikkien yhteisön jäsenten tasa-arvoiseen kohteluun, yhteistyöhön, avoimeen kommunikointiin ja velvoittaa samalla keskinäiseen vastuuseen. Toimintamme tavoitteena on tukea  asukasta suoriutumaan itsenäisesti elämän eri toiminnoissa ja parantaen toimintakykyä. Asukkaan omat tavoitteet ohjaavat kuntouttavaa työtä. Kuntoutumisen edistymistä seurataan kuntoutusmittarin avulla.

Toiminnan keskeisin tavoite on sosiaalinen kuntoutus. Kodissamme on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan, mikä lisää liikunnallisuutta, sosiaalista ja tiedollista toimintakykyä sekä arjenhallintataitoja. Viikko-ohjelmaan sisältyy yhteisökuntoutuksen mukaisesti säännölliset aamu- ja yhteisökokoukset sekä kuntoutujista koostuvien vastuuryhmien kokoukset. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen.

Henkilöstö

Ykköskoti Kaikuvuoressa on ammattitaitoinen henkilökunta, jonka osaamista ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla. Henkilökunta on osallistunut Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan ja sosiaalista kognitiota harjoittavien ryhmien ohjaajakoulutukseen.

Meille asukkaaksi

Meille voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.