Ykköskoti Kaikuvuori

Ykköskoti Kaikuvuori tarjoaa palveluasumista, tukiasumista ja työtoimintaa täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

IMG_2172
20210521_083012
20210521_083301
20210521_084042
20210521_084129
20210521_084254
20210521_084248
20210521_085010
20210521_085230
20210521_083752
20210521_083938
20210521_084458
20210521_084628
20210521_083651
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Ykköskoti Kaikuvuoressa asukkaat asuvat yhteisössä. Tilamme ovat modernit ja uudet, kaikilla asukkailla on oma huone saniteettitiloineen käytössä.

Asukkaillamme on mahdollisuus viettää aikaa viihtyisissä yhteisissä tiloissa.

Toiminta

Kaikuvuoressa kuntoutumista ohjaa toteuttamissuunnitelma, johon kirjataan asukkaan esiin tuomia toiveita, tavoitteita ja kehittämisen kohteita. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tulevaan itsenäisempään asumismuotoon, terveyden ylläpitämiseen tai arkipäivän sisältöihin.

Oman muutostyön tukena toimii muu asukasyhteisö sekä henkilökunta, joka on paikalla aamusta ilta yhdeksään.

Yhteisön vastuutehtävät, retki-, virkistys- ja kuntouttava työtoiminta vahvistavat osallisuutta ja arjen merkityksellisyyttä. Toiminta jäsennetään asukkaan vahvuudet ja mieltymykset huomioiden.

Toimintamme viitekehyksenä on toipumisorientaatio ja asukkaan kuntoutumisessa painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys sekä positiivinen mielenterveys. Toiminta perustuu kaikkien yhteisön jäsenten tasa-arvoiseen kohteluun, yhteistyöhön, avoimeen kommunikointiin ja ryhmäasuminen velvoittaa myös samalla keskinäiseen vastuuseen. Toimintamme tavoitteena on tukea asukasta suoriutumaan itsenäisesti elämän eri toiminnoissa ja parantaen toimintakykyä. Asukkaan omat tavoitteet ohjaavat kuntouttavaa työtä.

Toiminnassamme huomioidaan sosiaalinen kuntoutus voimavarana. Kodissamme on mahdollisuus osallistua työtoimintaan omalla työsalillamme sekä erilaisiin yhteisiin retkiin ja ryhmiin. Viikko-ohjelmaan sisältyy säännölliset aamu- ja yhteisökokoukset ja asukkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen.

Työtoiminta

Työsalillamme tehdään erilaisia alihankintatöitä ja pyrimme myös räätälöimään työtoiminnan tehtäviä asukkaan omien voimavarojen tai esimerkiksi aiempien työkokemusten mukaan. Työsali sijaitsee kävelymatkan päässä Kaikuvuoresta.

Työtoiminnalla on erilaisia merkityksiä. Jollekin se voi olla välietappi palkkatöihin tai tekemistä, kun tulevaisuus on vielä avoin, toiselle se on tapa saada arkeen rutiinia ja toimintaa. Se voi olla myös paikka, jossa pääsee jakamaan kuulumisia ja ajatuksia.

Osallistumisesta maksetaan kannustusrahaa ja päivään sisältyy Kaikuvuoren kokin valmistama lounas.

Työtehtävien lisäksi järjestämme ohjattua harrastetoimintaa, kuten leivonta-, keilaus- ja kuntosaliryhmiä. Teemme myös pidemmälle suunnattuja retkiä yhdessä suunniteltuihin kohteisiin.

Henkilöstö

Ykköskoti Kaikuvuoressa on ammattitaitoinen henkilökunta, jonka osaamista ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla.

Meille asukkaaksi

Meille voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.