Ykköskoti Kaikuvuori

Ykköskoti Kaikuvuori tarjoaa palveluasumista, tukiasumista ja työtoimintaa eri-ikäisille aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Koti soveltuu hyvin myös henkilöille, joilla on ongelmia päihteiden käytön hallinnassa tai muita haasteita omassa elämässään.

IMG_2172
20210521_083012
20210521_083301
20210521_084042
20210521_084129
20210521_084254
20210521_084248
20210521_085010
20210521_085230
20210521_083752
20210521_083938
20210521_084458
20210521_084628
20210521_083651
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Ykköskoti Kaikuvuoressa asukkaat asuvat yhteisössä. Tilamme ovat modernit ja uudet, kaikilla asukkailla on oma huone saniteettitiloineen käytössä

Asukkaillamme on mahdollisuus viettää aikaa viihtyisissä yhteisissä tiloissa. Sauna lämpiää aina asukkaidemme toiveiden mukaan.

Toiminta

Toimimme yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Toiminta perustuu kaikkien yhteisön jäsenten tasa-arvoiseen kohteluun, yhteistyöhön, avoimeen kommunikointiin ja velvoittaa samalla keskinäiseen vastuuseen. Toimintamme tavoitteena on tukea  asukasta suoriutumaan itsenäisesti elämän eri toiminnoissa ja parantaen toimintakykyä. Asukkaan omat tavoitteet ohjaavat kuntouttavaa työtä. Kuntoutumisen edistymistä seurataan kuntoutusmittarin avulla.

Toiminnan keskeisin tavoite on sosiaalinen kuntoutus. Kodissamme on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan, mikä lisää liikunnallisuutta, sosiaalista ja tiedollista toimintakykyä sekä arjenhallintataitoja. Viikko-ohjelmaan sisältyy yhteisökuntoutuksen mukaisesti säännölliset aamu- ja yhteisökokoukset sekä kuntoutujista koostuvien vastuuryhmien kokoukset. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen.

Henkilöstö

Ykköskoti Kaikuvuoressa on ammattitaitoinen henkilökunta, jonka osaamista ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla. Henkilökunta on osallistunut Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan ja sosiaalista kognitiota harjoittavien ryhmien ohjaajakoulutukseen.

Meille asukkaaksi

Meille voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.