Ykköskoti Martti ja Heikki

59e9892c0307a834647080
59e9892c0e45d774046774
59e9892c4e912206630617
59e9892c84ee2706314134
59e9892cc5b52549900317
PlayPause
previous arrow
next arrow


Tarjoamme tehostettua palveluasumista ja palveluasumista kaikenikäisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kohti itsenäisempää elämää, mutta eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Laadimme jokaiselle kuntoutujalle yksilöllisen hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelman, jossa tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi määritellään yhdessä omaohjaajan kanssa. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat saavat yksilöllistä, tavoitteellista kuntoutusta ja ohjausta elämäntilanteensa mukaan.

Asuminen meillä

Kuntoutumisen tavoitteena on auttaa asiakas tasavertaiseksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi sekä säilyttää elämän merkityksellisyys. Asiakas voi erilaisten kuntoutumisen toimintojen avulla päästä kevyemmän palvelun piiriin ja saavuttaa elämänhallintaa. Ykköskotiemme asiakkaalla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia sekä muita sairauksia, joiden vuoksi hän ei selviydy itsenäisestä asumisesta. Asumispalvelun muoto määräytyy ohjauksen ja tuen tarpeen mukaan.

Tehostettu palveluasuminen 

Palvelu on tarkoitettu ympäri vuorokauden ohjausta ja tukea tarvitsevalle asiakkaalle. Kuntoutus, ohjaus ja hoito tuovat turvallisuutta, elämän perustarpeet täyttyvät, elämästä tulee tavoitteellisempaa ja elämänhallinta lisääntyy.

Palveluasuminen

Palveluasumisen asiakkaalla tuen tarve on päivittäinen, ilman yöaikaista avun tarvetta. Asiakas saa tukea kohti itsenäistä asumista. Asiakasta ohjataan sekä henkilökohtaisesti että ryhmässä. Palvelua on saatavilla päivittäin palvelusopimuksen mukaisesti.

Toiminta

Toimintaa on tukemassa ryhmämuotoinen päivätoiminta. Keskeistä on asukkaan omista tarpeista lähtevä toiminta ja oman aktiivisuuden lisääminen osaksi itsenäisempää elämää. Asiakkaalle laaditaan hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat henkilökohtaiset vahvuudet ja nykyisen toimintakyvyn ylläpitäminen. 

Suunnitelmassa määritellään kuntoutumisen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Asiakkaille on tarjolla mielekästä ja tarkoituksenmukaista sekä kannustavaa toimintaa. Ykköskodissa saa kuntoutumisen tueksi osaavaa ohjausta ja tukea niin arkisiin askareisiin, omien asioiden hoitoon, sosiaaliseen kanssakäymiseen kuin virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kuntoutuksen tukena teemme yhteistyötä eri palveluntuottajien ja viranomaisten kanssa.

Kodit ja yhteistilat

Ykköskoti Martissa ja Heikissä on kaikille asukkaille omat huoneet kylpyhuoneella. Kodissa on yhteinen ruokailu- ja olohuone, saunaosasto sekä tilava terassi ulkoiluun. Kaikki tilat ovat esteettömiä. Kodissamme on 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa, sisältäen 4 invahuonetta sekä 18 palveluasumisen paikkaa.

Kodin ympäristö

Ykköskoti Martti ja Heikki sijaitsee Martin kaupunginosassa Turun keskustan tuntumassa.

Henkilöstö

Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Henkilökunta on paikalla tehostetussa palveluasumisessa ympäri vuorokauden ja palveluasumisessa  kello 8–21 viikon jokaisena päivänä. Henkilökuntamme huolehtii myös asiakkaidemme sosiaalisten etuuksien hakemisesta ja jatkuvuudesta.

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Marttiin ja Heikkiin voit tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Olet oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.

Tulo-ohjeet

Ykköskoti Martti ja Heikki sijaitsee Martinmäen ja Vähä-Heikkilän rajalla, viihtyisässä puutalomiljöössä. Samassa rakennuksessa Ykköskodin kanssa toimii pankki, apteekki, kauppa sekä kampaamo. Turun paikallisliikenteen linjalla 9 (Kauppatori- Katariina) pääsee aivan kodin viereen. Myös esimerkiksi bussit 50, 51, 53 ja 54 (Kauppatori- Moikoinen- Hirvensalo) tulevat lähelle.

Kiinteistön läheisyydestä löytyy parkkipaikkoja ja esteetön kulku kodille on Kupittaankadun  pankin päädystä.