Ykköskoti Martti ja Heikki

Ykköskoti Martti ja Heikki on yksikkö mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat ohjausta päivittäisessä arjenhallinnassa sekä mielekkyyttä ja sisältöä elämäänsä. Vahvistamme yhdessä jo oivallettuja voimavaroja sekä harjoittelemme uusia taitoja ja vahvuuksia, jotta asukas selviäisi arjesta hieman itsenäisemmin. 

Jokainen asukkaamme saa nimetyn omaohjaajan, jonka kanssa laaditaan toteuttamissuunnitelma pohjautuen yksilöllisiin tarpeisiin tai mielenkiinnon kohteisiin. Omaohjaaja/ohjaaja on rinnalla kulkijana asumisen ajan. Hän on tukena sekä iloitsee onnistumisista, on läsnä myös arjen heikoimmilla hetkillä. Omaohjaajan kanssa voi järjestää kahdenkeskisiä omatuokioita asukkaan omien toiveiden mukaisesti.

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
19
20
21
23
24
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Yhteinen tavoitteemme on auttaa asukas tasavertaiseksi ja osallistuvaksi yhteisön jäseneksi sekä säilyttää elämän merkityksellisyys. Asukas voi erilaisten kuntoutumisen toimintojen avulla päästä kevyemmän palvelun piiriin ja saavuttaa parempaa elämänhallintaa. Yksikössä on mahdollisuus neljään eri palvelumuotoon, joten jos tukiasuminen omassa asunnossa on ajankohtainen, voimme jatkaa tuttujen ohjaajien kanssa yhteistyötä myös tukiasumisessa. Asumispalvelun muoto määräytyy ohjauksen ja tuen tarpeen mukaan:

  • Vaativa tehostettu palveluasuminen: Palvelu on tarkoitettu ympäri vuorokauden valvontaa, ohjausta ja tukea tarvitsevalle asukkaalle. Kuntoutus, ohjaus ja hoito tuovat turvallisuutta, elämän perustarpeet täyttyvät, elämästä tulee tavoitteellisempaa ja elämänhallinta lisääntyy. Asukkaan elämänhallinta on merkittävästi alentunut, psyykkisen ja/tai somaattisen sairauden myötä toimintakyky merkittävästi laskenut.
  • Tehostettu palveluasuminen: Palvelu on tarkoitettu ympäri vuorokauden ohjausta ja tukea tarvitsevalle asiakkaalle. Kuntoutus, ohjaus ja hoito tuovat turvallisuutta, elämän perustarpeet täyttyvät, elämästä tulee tavoitteellisempaa ja elämänhallinta lisääntyy.
  • Palveluasuminen: Palveluasumisen asiakkaalla tuen tarve on päivittäinen, ilman yöaikaista avun tarvetta. Asukas saa tukea kohti itsenäistä asumista. Asukasta ohjataan sekä henkilökohtaisesti että ryhmässä. Palvelua on saatavilla päivittäin palvelusopimuksen mukaisesti.
  • Tukiasuminen: Tuen tarve on 1-5 kertaa viikossa, mutta arjenhallinta on jo sillä tolalla, että asuminen yksikön ulkopuolella onnistuu. Palveluun kuuluu edelleen kuntouttava ryhmätoiminta ja/tai ateriapalvelu yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Toiminta

Kuntouttava ryhmätoiminta on keskeinen arjen mielekkyyden sekä yksilöllisten tavoitteiden tukija. Ryhmätoiminnassa keskeistä on asukkaan omista tarpeista lähtevä toiminta ja oman aktiivisuuden lisääminen osaksi itsenäisempää elämää. Kuntouttava ryhmätoiminta kattaa liikunnalliset ryhmät, psyykkisen voinnin tuki-ryhmät mm. mielen ja hyvinvoinnin ryhmätoiminto, kädentaidon ryhmätoiminnot sekä asukasvetoiset ryhmätoiminnot. Yksikössä työskentelee 2-3 päivää viikossa toimintaterapeutti, jonka kautta voi saada myös yksilöllisen ohjauksen omien tavoitteiden tueksi.

Kodit ja yhteistilat

Tilamme ovat esteettömiä, mutta eivät inva-mitoitettuja. Kodissa on yhteinen ruokailu- ja olohuone, saunaosasto sekä tilava terassi ulkoiluun. Huoneet ovat vähintään 20neliötä, kukin asukas saa sisustaa huoneen mieleiseksi. Kodissamme on 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa, sisältäen 4 invahuonetta sekä 18 palveluasumisen paikkaa.

Kodin ympäristö

Ykköskoti Martti ja Heikki sijaitsee Martin kaupunginosassa Turun keskustan tuntumassa.

Henkilöstö

Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Ohjaajat ovat lähihoitajia, lisäksi yksikössä työskentelee arjessa avustavia työntekijöitä, sairaanhoitajia sekä toimintaterapeutti. Henkilökunta on paikalla tehostetussa palveluasumisessa ympäri vuorokauden ja palveluasumisessa kello 8–21 viikon jokaisena päivänä.

Meille asukkaaksi?

Voit tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Olet oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.

Tulo-ohjeet

Ykköskoti Martti ja Heikki sijaitsee Martinmäen ja Vähä-Heikkilän rajalla, viihtyisässä puutalomiljöössä. Samassa rakennuksessa Ykköskodin kanssa toimii securitas, apteekki, kauppa sekä kampaamo. Turun paikallisliikenteen linjalla 9 (Kauppatori- Katariina) pääsee aivan kodin viereen. Myös esimerkiksi bussit 50, 51, 53 ja 54 (Kauppatori- Moikoinen- Hirvensalo) tulevat lähelle.

Kiinteistön läheisyydestä löytyy parkkipaikkoja ja esteetön kulku kodille on Kupittaankadun Securitaksen päädystä. Ovemme löytyy välittömästi apteekin vierestä.