Ykköskoti Tähtirinne

Ykköskoti Tähtirinne sijaitsee Vantaan Louhelassa ja tarjoaa vahvasti ohjattua ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, kohderyhmänä erityisesti nuoret aikuiset.  

Ykköskoti Tähtirinteessä tuemme asukkaiden kuntoutumista yhteisökuntoutuksen ja toipumisorientaation periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on harjoitella turvallisessa ympäristössä itsenäisen elämän taitoja sekä auttaa asukasta kokonaisvaltaisesti eteenpäin elämässä. Asukkaiden tukena on osaava ja koulutettu henkilökunta ympäri vuorokauden.

ykkoskoti-tahtirinne
ykkoskoti-tahtirinne-1-2
ykkoskoti-tahtirinne-2-2
ykkoskoti-tahtirinne-3-2
PlayPause
previous arrow
next arrow

Asuminen meillä

Olemassa olevien taitojen harjoittaminen ja ylläpitäminen on merkittävässä roolissa päivittäisen ohjelman suunnittelussa.

Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa asukkaita saavuttamaan paras mahdollinen toimintakyky ja tukea mahdollista siirtymistä kevyemmin tuetun palvelun piiriin tulevaisuudessa. Kuntoutumista tuetaan mm. selkeällä päivärytmillä ja turvallisella ympäristöllä.

Kotimme sijaitsee samassa kiinteistössä, vaativan tehostetun palveluasumisen Ykköskoti Aurinkorinteen sekä tehostetun palveluasumisen Ykköskoti Kielorinteen kanssa. Tämä mahdollistaa jokaiselle asukkaallemme tarkoituksenmukaisen ja riittävän tuen ja palvelun jatkumisen tutussa ympäristössä myös palvelutarpeen muuttuessa tai pitkittyessä.  Kuntoutumisen edetessä voimme hyödyntää myös Ykköskotien muualla sijaitsevien yksiköiden tarjoamia kevyempiä palveluita, kuten palvelu- ja tuettua asumista. Myös kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavan Salpa työkeskuksen palveluita on mahdollista hyödyntää.

Toiminta

Työssämme korostuu valmentava ote, jolla edistetään asukkaan siirtymistä kevyemmän tuen piiriin, mahdollisimman tavoitteellisella aikataululla.

Ykköskoti Tähtirinteessä kuntouttava toiminta nivoutuu osaksi arkea. Keskeistä on asukkaan voimavarojen esiin tuominen sekä toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen  kannustaminen. Asukkaita kannustetaan vastuunottoon ja osallisuuteen omien vahvuuksien, kykyjen ja voinnin mukaan. 

Eteenpäin siirtymisen aikataulu ja kuntoutussuunnitelma on aina yksilöllinen. Tuemme asukkaitamme nykyisissä opinnoissa ja kartoitamme uusia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

Kodissamme järjestetään päivittäin erilaista ryhmiä, jotka vahvistavat arjenhallintataitoja sekä sosiaalista toimintakykyä.

Ryhmätoimintaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa, jotta se vastaa asukkaiden tarpeita ja toiveita parhaalla mahdollisella tavalla. Asukkaat voivat vaikuttaa yksikön toimintaan viikoittaisissa yhteisökokouksissa. Asukkaiden kanssa tehdään sekä spontaaneja että etukäteen suunniteltuja retkiä. Suuren suosion on saavuttanut jokavuotinen mökkireissu.

Kodit ja yhteistilat

Kodissamme on 13 asukaspaikkaa ja yhteiset toimitilat yhdessä kerroksessa. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka yhteydessä on kylpyhuone. Huoneet ovat valmiiksi kalustetuttuja, mutta asukas voi halutessaan kalustaa ne omilla huonekaluilla.  

Kotimme tilat ovat viihtyisät, kodikkaat ja esteettömät. Kotimme ovet ovat lukossa yleisen turvallisuuden vuoksi, mutta asukkaat pääsevät kulkemaan poletilla omien tarpeiden mukaan. Yksikkömme käytössä on Louhelan kiinteistön puutarhamainen ja tilava sisäpiha, sauna ja kuntosali. Talossa on myös oma valmistuskeittiö ja ruokasali. Lisäksi yksikössämme on asukaskeittiö, jossa asukkaat voivat itse valmistaa ruokaa.

Kodin ympäristö

Kotimme sijaitsee keskeisellä paikalla Vantaan Louhelassa, hyvien liikenneyhteyksien ulottuvissa. Lähin juna-asema on n. 100 metrin päässä, ruokakauppa 50 metrin päässä ja kaikki keskeiset palvelut löytyvät 2 km säteeltä. Aktiivisimmille asukkaille löytyy lähietäisyydeltä harrastemahdollisuuksia sekä ulko- että sisätoimintaan.

Henkilöstö

Osaava ja kouluttautunut henkilökuntamme on paikalla vuorokauden ympäri. Työryhmäämme kuuluu sairaanhoitaja, sosionomi sekä lähihoitajia.

Koko työryhmä on kouluttautunut ja sitoutunut noudattamaan yhteisökuntoutuksen sekä toipumisorientaation periaatteita ohjaustyössään. Henkilökunnalla on Avekki-koulutus. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisillä täydennyskoulutuksilla. Meillä on vankka kokemus kohdata ja tukea nuoria kuntoutujia heidän moninaisissa tarpeissa. Meillä Tähtirinteessä työtä tehdään suurella sydämellä!

Meille asukkaaksi?

Ykköskoti Tähtirinteeseen voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen.

Tulo-ohjeet

Kehäjuna pysähtyy Louhelan asemalla, joka sijaitsee muutaman minuutin kävelymatkan päässä. Vantaan bussien sisäinen sekä seutuliikenne on hyödynnettävissä myös helposti.